Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Publikationskatalog

Observera att vissa publikationer bara finns på engelska, franska och tyska.

04/08/2014

Ditt första Eures-jobb - guide  (04/08/2014)

Catalog N. : KE-01-13-882-SV-N

Eures-jobb är ett EU-finansierat initiativ för att
• hjälpa unga européer att hitta arbete, praktikplats eller lärlingsplats i ett annat EU-land,
• hjälpa små och medelstora företag och andra arbetsgivare att få ökad tillgång till duktiga medarbetare.

En praktisk handbok om …
• krav för att vara berättigad att söka och hur man ansöker,
• hur man söker ekonomiskt stöd,
• var man hittar mer information.

Börja leta efter ditt första Eures-jobb redan idag!

enna publikation finns som elektronisk utgåva på alla officiella EU-språk.

05/12/2013

Easi - Ett nytt övergripande EU-program för sysselsättning och socialpolitik  (05/12/2013)

Catalog N. : KE-03-13-702-SV-C

Easi, det nya alleuropeiska programmet för sysselsättning och social innovation, kommer att hjälpa EU till en mer sammanhållen politik, främja rörlighet i arbetslivet och ge riktade mikrokrediter åt utsatta personer. Easi är ett övergripande program som omfattar Progress, Eures och Progress-mikrofinans, och som kommer att bidra till att skapa nya jobb och en hållbar tillväxt på ett effektivare sätt genom tonvikt på social innovation. Läs mer om hur det ska gå till.

Denna publikation finns i tryck på alla officiella EU-språk.

02/08/2013

READY TO MAKE THE MOVE? What you need to know about living and working abroad – and so much more. Update  (02/08/2013)

Catalog N. : KE-32-12-898-EN-N

This booklet is designed for anyone who is thinking of moving to live and work abroad – or else commuting daily to work in a neighbouring country, as a cross-border worker. It includes tips on looking for and applying for work in each European Union Member State, plus Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. All these countries have an agreement to allow each other's citizens to travel and work in any of the other countries. This publication is available in printed format and as eBook in all EU official languages as well as in Icelandic and Norwegian.

To see other languages, clic here

02/08/2013

ÄR DU REDO ATT TA STEGET? Allt du behöver veta om att leva och arbeta utomlands – och lite till  (02/08/2013)

Catalog N. : KE-30-12-898-SV-C

Den här broschyren riktar sig till alla som funderar på att flytta utomlands för att jobba eller bli så kallade gränsarbetare som dagpendlar till jobbet i ett grannland. Här får du tips om hur man söker jobb i var och en av Europeiska unionens medlemsstater samt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz. Alla dessa länder har ingått ett avtal som gör det möjligt för deras respektive medborgare att både resa till de andra länderna och arbeta där. Denna publikation finns tillgänglig i tryckt format och som e-bok på alla officiella EU-språk samt isländska och norska.

24/07/2013

Rekrytera i europa - en vägledning för arbetsgivare  (24/07/2013)

Catalog N. : KE-32-12-217-SV-C

Cirka tre procent av européerna bor och arbetar i en annan medlemsstat än sitt hemland. De för med sig andra kunskaper och nya perspektiv till arbetsplatserna, och arbetsgivarna får ett större urval och bättre möjligheter att hitta de mest lämpade kandidaterna. I den här vägledningen får du veta lite mer om vad det innebär att rekrytera utomlands och hur man går till väga. Denna publikation finns tillgänglig i tryckt format på alla officiella EU-språk samt isländska och norska.

24/07/2013

Hitta arbete i Europa - en vägledning för arbetssökande  (24/07/2013)

Catalog N. : KE-30-12-897-SV-C

Att bo och arbeta i ett annat land är en spännande möjlighet för européer i alla åldrar. Fler och fler inser fördelarna med att ha yrkeserfarenhet från ett annat europeiskt land. Ändå är det fortfarande bara tre procent av européerna som bor och arbetar i en annan medlemsstat än sitt hemland. Men genom att arbeta utomlands, även under en kort period, kan du avsevärt öka dina kunskaper och din kompetens samt dina chanser att hitta ett bättre arbete i hemlandet. I den här vägledningen får du lära dig lite mer om hur man kan hitta ett jobb utomlands och hur man går till väga. Denna publikation finns tillgänglig i tryckt format på alla officiella EU-språk samt isländska och norska.

07/12/2012

European Vacancy and Recruitment Report 2012 + Annex  (07/12/2012)

Catalog N. : KE-30-12-983-EN-N

The European Vacancy and Recruitment Report is the first of a set of biennial reports to be launched by the European Commission as part of the EU Skills Panorama. The report focuses on changes in the demand for labour, including analyses of contractual arrangements, sector demand, occupation demand, growing occupations, difficult to fill vacancies (bottleneck occupations), skills requirements and the market shares of public employment services and temporary work agencies. The report shows that top bottleneck occupations all over Europe are in health, ICT, engineering, sales and finance. This publication is available in electronic format in English only.

Beställ i [EU Bookshop] Beställ i EU bookshop

pdfLadda ner som pdf

English

Nedladdningar:6311

Liknande publikationer

13/02/2012

Ditt första Eures-jobb  (13/02/2012)

Catalog N. : KE-30-11-253-SV-C

Ditt första Eures-jobb är ett nytt EU-program avseende yrkesmässig rörlighet som syftar till att hjälpa unga människor oavsett deras kvalifikationer att hitta arbete och att hjälpa arbetsgivare att hitta unga arbetare. Denna broschyr ger unga arbetssökande och arbetsgivare information om de fördelar och det stöd som detta program kan ge dem. Denna publikation finns i tryck på alla officiella EU-språk.

24/01/2011

När kan du börja? En praktisk vägledning för rekrytering i Europa  (24/01/2011)

Catalog N. : KE-31-10-899-SV-C

Den europeiska arbetsmarknaden kommer att stå inför en rad utmaningar under de kommande åren. För att vara väl rustade att hantera dessa förändringar kan arbetsgivare behöva söka efter arbetstagare över hela Europa för att hitta personer med rätt kombination av färdigheter och kvalifikationer. Denna publikation är avsedd att ge praktisk vägledning om rekrytering i Europa till arbetsgivare från alla sektorer och av alla storlekar Denna publikation finns i tryck på alla officiella EU-språk.

    Dela med dig

  • Twitter Facebook Dela på Google+