Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Publikationskatalog

29/03/2010

EU-bestämmelser om social trygghet - Dina rättigheter när du flyttar inom Europeiska unionen

EU-bestämmelser om social trygghet - Dina rättigheter när du flyttar inom Europeiska unionen

Den här handboken är en uppdatering av EU-bestämmelser om social trygghet – dina rättigheter när du flyttar inom Europeiska unionen (KE-64-04-022-SV-C, ISBN 92-894-8500-0). Den innehåller aktuell information för dig som utnyttjar rätten till fri rörlighet så att du känner till dina rättigheter till social trygghet när du flyttar från en medlemsstat till en annan. Här finns information om EU:s samordningsbestämmelser för social trygghet och om dina rättigheter som arbetstagare, turist, studerande, arbetslös eller icke förvärvsarbetande, pensionstagare eller medborgare i tredjeland. Handboken finns i tryck på EU:s alla officiella språk.

Ladda ner som pdf
Nedladdningar: 217441
Catalog N. : KE-30-09-237-SV-C ersatt av uppdaterad version KE-31-10-688-SV-C från den 15 april 2011

Finns i