Pojdi na navigacijsko pot ter preskoči orodja in izbiro jezika

Katalog publikacij

Želeli bi vas opozoriti, da so nekatere publikacije na voljo samo v angleškem, francoskem in nemškem jeziku.

11/11/2015

Non-binding guide to good practice for implementing Directive 2013/35/EU Electromagnetic Fields - Volume 1 - Practical guide  (11/11/2015)

Catalog N. : KE-04-15-140-EN-N

The Directive 2013/35/EU lays down the minimum safety requirements regarding the exposure of workers to risks arising from electromagnetic fields (EMF). This practical guide has been prepared to assist employers, particularly small to medium sized enterprises, to understand what they will need to do to comply with the Directive. However, it may also be useful for workers, workers representations and regulatory authorities in Member States. It consists of two volumes and a specific guide for SMEs.

The practical guide volume 1 provides advice on carrying out risk assessment and further advice on the options that may be available where employers need to implement additional protective or preventive measures.

Volume 2 presents twelve case studies that show employers how to approach assessments and illustrate some of the preventive and protective measures that might be selected and implemented. The case studies are presented in the context of generic workplaces, but were compiled from real work situations.

The guide for SMEs will assist you to carry out an initial assessment of the risks from EMF in your workplace. Based on the outcome of this assessment, it will help you decide whether you need to take any further action as a result of the EMF Directive. This publication will be available in electronic format in all EU official languages.

11/11/2015

Non-binding guide to good practice for implementing Directive 2013/35/EU Electromagnetic Fields - Guide for SMEs  (11/11/2015)

Catalog N. : KE-04-15-142-EN-N

This guide is designed to help you understand how the work you carry out may be affected by the EMF Directive. It is not legally binding and does not provide an interpretation of specific legal requirements that you may have to comply with. It should therefore be read in conjunction with the EMF Directive, the Framework Directive (89/391/EEC) and relevant national legislation. This guide is designed so that employers who are already compliant will be able to establish the risks quickly.

More detailed information, including on exposure assessment and preventive measures, can be found in the comprehensive non-binding guide to good practice for implementing Directive 2013/35/EU.

This publication will be available in electronic and printed format in all EU official languages.

11/11/2015

Non-binding guide to good practice for implementing Directive 2013/35/EU Electromagnetic Fields - Volume 2 - Case studies  (11/11/2015)

Catalog N. : KE-04-15-141-EN-N

The Directive 2013/35/EU lays down the minimum safety requirements regarding the exposure of workers to risks arising from electromagnetic fields (EMF). This practical guide has been prepared to assist employers, particularly small to medium sized enterprises, to understand what they will need to do to comply with the Directive. However, it may also be useful for workers, workers representations and regulatory authorities in Member States. It consists of two volumes and a specific guide for SMEs.

The practical guide volume 1 provides advice on carrying out risk assessment and further advice on the options that may be available where employers need to implement additional protective or preventive measures.

 Volume 2 presents twelve case studies that show employers how to approach assessments and illustrate some of the preventive and protective measures that might be selected and implemented. The case studies are presented in the context of generic workplaces, but were compiled from real work situations.

The guide for SMEs will assist you to carry out an initial assessment of the risks from EMF in your workplace. Based on the outcome of this assessment, it will help you decide whether you need to take any further action as a result of the EMF Directive.

This publication is available in electronic format in all EU official languages.

19/08/2013

Oznake kemikalij se spreminjajo: kako to vpliva na varstvo delavcev?  (19/08/2013)

Catalog N. : KE-30-13-227-SL-C

V naslednjih nekaj letih bo uredba EU o razvrščanju, označevanju in pakiranju kemikalij (CLP) spremenila način razvrščanja kemičnih proizvodov zaradi določitve nevarnosti. Na podlagi tega se bodo spremenile informacije na oznakah in varnostnih listih, ki so namenjene uporabnikom kemikalij. Spremembe morajo upoštevati vsi, ki pri delu ravnajo s kemikalijami, ta dokument pa bo v pomoč kot praktični vodnik. Zlasti bo pojasnjeval, kako bodo te spremembe vplivale na vaše dolžnosti, ki izhajajo iz različnih direktiv EU o varstvu delavcev (direktiva o kemičnih dejavnikih, direktiva o rakotvornih in mutagenih snoveh, direktiva o varnostnih znakih, direktiva o nosečih delavkah in direktiva o varstvu mladih ljudi pri delu.)

09/08/2013

Chemicals at work – a new labelling system - Guidance to help employers and workers to manage the transition to the new classification, labelling and packaging system.  (09/08/2013)

Catalog N. : KE-30-13-226-EN-C

Over the next few years, new legislation known as the CLP regulation is changing how chemical products are classified to identify hazards, and how this information is communicated on labels and safety data sheets (SDSs). This document is intended to provide practical guidance to employers and workers on how the directly acting CLP regulation (Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) will affect the following worker protection directives: • chemical agents directive (98/24/EC); • carcinogens and mutagens directive (2004/37/EC); • safety signs directive (92/58/EEC); • pregnant workers directive (92/85/EEC); • young people at work directive (94/33/EC). These directives have been implemented in the national legislation of each Member State. Information on this legislation and general guidance on how to comply will normally be available from the authorities responsible for occupational health and safety in each Member State. This publication is available in printed format in English, French and German.

11/06/2012

Protecting health and safety of workers in agriculture, livestock farming, horticulture and forestry  (11/06/2012)

Catalog N. : KE-31-11-450-EN-C

This non-binding guide provides information and examples of good practice in connection with the implementation of health and safety directives, together with other necessary elements such as explanations and practical examples of the hazards and risks during all stages of farming, horticulture and forestry work. This guide is designed to help all stakeholders, in particular farmers, supervisors (especially in SMEs), employers, workers and their representatives, and others, to implement directives and to properly manage the prevention of risks due to work. This guide also contains a summary of the various EU directives, references and bibliography of information providers, a glossary, a list of key questions and a list by topic, a table of practical examples and a general table of the duties of the stakeholders. This guide contains various examples of good practice which have either been selected from the guides existing in the EU Member States or specially designed for this guide. This publication is available in printed format in English, French and German.

14/10/2011

Tveganja za zdravje in varnost pri delu v zdravstvenem sektorju - Priročnik za preprečevanje in dobro prakso  (14/10/2011)

Catalog N. : KE-31-11-047-SL-N

Glavni namen tega priročnika je predstaviti najnovejše tehnično in strokovno znanje v zvezi s preprečevanjem najpomembnejših tveganj v zdravstvu, zlasti bioloških, kostno-mišičnih, psihosocialnih in kemičnih tveganj, ter podpreti izvajanje zadevnih veljavnih direktiv Evropske unije. Poudarjeni in pojasnjeni so praktični instrumenti za podporo delodajalcem pri opredelitvi tveganj za zdravje in varnost njihovih zaposlenih ter za vodenje izvajanja ukrepov za preprečevanje v zdravstvenih ustanovah. Publikacija je v tiskani obliki na voljo v angleščini, francoščini in nemščini, v elektronski obliki pa v vseh ostalih uradnih jezikih Evropske unije. Povezave v tej publikaciji so bile pravilne v času, ko je bil rokopis dokončan.

29/04/2011

Nezavezujoči priročnik o dobri praksi za izvajanje Direktive 2006/25/ES (umetno optično sevanje)  (29/04/2011)

Catalog N. : KE-30-10-384-SL-N

Večina delovnih mest vsebuje umetne vire optičnega sevanja in Direktiva 2006/25/ES določa minimalne zdravstvene in varnostne zahteve v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tem virom. Nezavezujoč vodnik po dobrih praksah za izvajanje Direktive 2006/25/ES Evropske komisije opredeljuje uporabo, ki pomeni minimalno tveganje, in daje napotke za druge. Določa metodologijo ocenjevanja in navaja ukrepe za zmanjšanje nevarnosti in preverjanje škodljivih učinkov na zdravje. Ta objava je v tiskani obliki na voljo v angleščini, francoščini in nemščini, v elektronski obliki pa v vseh ostalih uradnih jezikih EU. Na voljo je tudi CD z vsemi 22 jezikovnimi različicami (kataloška številka: KE-32-11-704-1X-Z, ISBN 978-92-79-19829-8).

    Povej naprej

  • Twit it Facebook Povej naprej: Google+