Pojdi na navigacijsko pot ter preskoči orodja in izbiro jezika

Katalog publikacij

Želeli bi vas opozoriti, da so nekatere publikacije na voljo samo v angleškem, francoskem in nemškem jeziku.

11/11/2015

Nezavezujoči priročnik o dobrih praksah za izvajanje Direktive 2013/35/EU Elektromagnetna polja - Zvezek 1: Praktični priročnik  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-140-SL-N

Direktiva 2013/35/EU določa minimalne varnostne zahteve v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem zaradi elektromagnetnih polj (EMP). Praktični priročnik je bil pripravljen, da bi delodajalci, zlasti mala in srednje velika podjetja, lažje razumeli, kaj bodo morali storiti za izpolnjevanje zahtev te direktive. Uporaben pa bo morda tudi za delavce, njihove predstavnike in regulativne organe v državah članicah. Sestavljen je iz dveh zvezkov in posebnega priročnika za MSP.  V Praktičnem priročniku v Zvezku 1 so na voljo nasveti o izvajanju ocenjevanja tveganja in nadaljnji nasveti v zvezi z možnostmi, ki so morda na voljo, če morajo delodajalci izvesti dodatne zaščitne ali preventivne ukrepe. Zvezek 2 zajema dvanajst študij primerov, ki prikazujejo, kako se naj delodajalci lotijo ocenjevanja, ter nekatere preventivne in zaščitne ukrepe, ki jih lahko izberejo in izvedejo. Študije primerov so predstavljene v okviru standardnih delovnih mest, zbrane pa so bile na podlagi dejanskih situacij na delovnem mestu. Priročnik za MSP vam bo v pomoč pri pripravi predhodne ocene tveganj zaradi EMP na vašem delovnem mestu. Na podlagi rezultatov te ocene vam bo pomagal pri presoji, ali morate sprejeti nadaljnje ukrepe na podlagi direktive o EMP. Publikacija je na voljo v elektronski obliki in je prevedena v vse uradne jezike EU.

11/11/2015

Nezavezujoči priročnik o dobrih praksah za izvajanje Direktive 2013/35/EU - Elektromagnetna polja  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-142-SL-N

Direktiva 2013/35/EU določa minimalne varnostne zahteve v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki nastajajo zaradi elektromagnetnih polj (EMP). Vendar pa bo moral jakost elektromagnetnih polj na svojem delovnem mestu izračunati ali izmeriti le redkokateri delodajalec. Narava dela, ki se opravlja, je v večini primerov takšna, da so tveganja majhna in jih je mogoče zelo preprosto opredeliti. S tem priročnikom boste lažje ugotovili, kako direktiva o EMP lahko vpliva na delo, ki ga opravljate. Priročnik ni pravno zavezujoč in ne podaja razlage posebnih zakonskih zahtev, ki vas morda zavezujejo, zato ga je treba brati skupaj z direktivo o EMP, okvirno direktivo (89/391/EGS) in upoštevno nacionalno zakonodajo. Ta priročnik je oblikovan tako, da bodo delodajalci, ki že izpolnjujejo zahteve, tveganja lahko hitro opredelili. Podrobnejše informacije, med drugim o oceni izpostavljenosti in preventivnih ukrepih, so navedene v izčrpnem nezavezujočem priročniku o dobrih praksah za izvajanje Direktive 2013/35/EU.

Publikacija je v elektronski obliki in v tiskani izdaji na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije

11/11/2015

Nezavezujoči priročnik o dobrih praksah za izvajanje Direktive 2013/35/EU Elektromagnetna polja - Zvezek 2: Študije primerov  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-141-SL-N

Direktiva 2013/35/EU določa minimalne varnostne zahteve v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem zaradi elektromagnetnih polj (EMP). Praktični priročnik je bil pripravljen, da bi delodajalci, zlasti mala in srednje velika podjetja, lažje razumeli, kaj bodo morali storiti za izpolnjevanje zahtev te direktive. Uporaben pa bo morda tudi za delavce, njihove predstavnike in regulativne organe v državah članicah. Sestavljen je iz dveh zvezkov in posebnega priročnika za MSP.  V Praktičnem priročniku v Zvezku 1 so na voljo nasveti o izvajanju ocenjevanja tveganja in nadaljnji nasveti v zvezi z možnostmi, ki so morda na voljo, če morajo delodajalci izvesti dodatne zaščitne ali preventivne ukrepe. Zvezek 2 zajema dvanajst študij primerov, ki prikazujejo, kako se naj delodajalci lotijo ocenjevanja, ter nekatere preventivne in zaščitne ukrepe, ki jih lahko izberejo in izvedejo. Študije primerov so predstavljene v okviru standardnih delovnih mest, zbrane pa so bile na podlagi dejanskih situacij na delovnem mestu. Priročnik za MSP vam bo v pomoč pri pripravi predhodne ocene tveganj zaradi EMP na vašem delovnem mestu. Na podlagi rezultatov te ocene vam bo pomagal pri presoji, ali morate sprejeti nadaljnje ukrepe na podlagi direktive o EMP. Publikacija je na voljo v elektronski obliki in je prevedena v vse uradne jezike EU.

19/08/2013

Oznake kemikalij se spreminjajo: kako to vpliva na varstvo delavcev?  (19/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-227-SL-C

V naslednjih nekaj letih bo uredba EU o razvrščanju, označevanju in pakiranju kemikalij (CLP) spremenila način razvrščanja kemičnih proizvodov zaradi določitve nevarnosti. Na podlagi tega se bodo spremenile informacije na oznakah in varnostnih listih, ki so namenjene uporabnikom kemikalij. Spremembe morajo upoštevati vsi, ki pri delu ravnajo s kemikalijami, ta dokument pa bo v pomoč kot praktični vodnik. Zlasti bo pojasnjeval, kako bodo te spremembe vplivale na vaše dolžnosti, ki izhajajo iz različnih direktiv EU o varstvu delavcev (direktiva o kemičnih dejavnikih, direktiva o rakotvornih in mutagenih snoveh, direktiva o varnostnih znakih, direktiva o nosečih delavkah in direktiva o varstvu mladih ljudi pri delu.)

09/08/2013

Chemicals at work – a new labelling system - Guidance to help employers and workers to manage the transition to the new classification, labelling and packaging system.  (09/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-226-EN-C

Over the next few years, new legislation known as the CLP regulation is changing how chemical products are classified to identify hazards, and how this information is communicated on labels and safety data sheets (SDSs). This document is intended to provide practical guidance to employers and workers on how the directly acting CLP regulation (Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) will affect the following worker protection directives: • chemical agents directive (98/24/EC); • carcinogens and mutagens directive (2004/37/EC); • safety signs directive (92/58/EEC); • pregnant workers directive (92/85/EEC); • young people at work directive (94/33/EC). These directives have been implemented in the national legislation of each Member State. Information on this legislation and general guidance on how to comply will normally be available from the authorities responsible for occupational health and safety in each Member State. This publication is available in printed format in English, French and German.

11/06/2012

Protecting health and safety of workers in agriculture, livestock farming, horticulture and forestry  (11/06/2012)

Catalog N. :KE-31-11-450-EN-C

This non-binding guide provides information and examples of good practice in connection with the implementation of health and safety directives, together with other necessary elements such as explanations and practical examples of the hazards and risks during all stages of farming, horticulture and forestry work. This guide is designed to help all stakeholders, in particular farmers, supervisors (especially in SMEs), employers, workers and their representatives, and others, to implement directives and to properly manage the prevention of risks due to work. This guide also contains a summary of the various EU directives, references and bibliography of information providers, a glossary, a list of key questions and a list by topic, a table of practical examples and a general table of the duties of the stakeholders. This guide contains various examples of good practice which have either been selected from the guides existing in the EU Member States or specially designed for this guide. This publication is available in printed format in English, French and German.

14/10/2011

Tveganja za zdravje in varnost pri delu v zdravstvenem sektorju - Priročnik za preprečevanje in dobro prakso  (14/10/2011)

Catalog N. :KE-31-11-047-SL-N

Glavni namen tega priročnika je predstaviti najnovejše tehnično in strokovno znanje v zvezi s preprečevanjem najpomembnejših tveganj v zdravstvu, zlasti bioloških, kostno-mišičnih, psihosocialnih in kemičnih tveganj, ter podpreti izvajanje zadevnih veljavnih direktiv Evropske unije. Poudarjeni in pojasnjeni so praktični instrumenti za podporo delodajalcem pri opredelitvi tveganj za zdravje in varnost njihovih zaposlenih ter za vodenje izvajanja ukrepov za preprečevanje v zdravstvenih ustanovah. Publikacija je v tiskani obliki na voljo v angleščini, francoščini in nemščini, v elektronski obliki pa v vseh ostalih uradnih jezikih Evropske unije. Povezave v tej publikaciji so bile pravilne v času, ko je bil rokopis dokončan.

29/04/2011

Nezavezujoči priročnik o dobri praksi za izvajanje Direktive 2006/25/ES (umetno optično sevanje)  (29/04/2011)

Catalog N. :KE-30-10-384-SL-N

Večina delovnih mest vsebuje umetne vire optičnega sevanja in Direktiva 2006/25/ES določa minimalne zdravstvene in varnostne zahteve v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tem virom. Nezavezujoč vodnik po dobrih praksah za izvajanje Direktive 2006/25/ES Evropske komisije opredeljuje uporabo, ki pomeni minimalno tveganje, in daje napotke za druge. Določa metodologijo ocenjevanja in navaja ukrepe za zmanjšanje nevarnosti in preverjanje škodljivih učinkov na zdravje. Ta objava je v tiskani obliki na voljo v angleščini, francoščini in nemščini, v elektronski obliki pa v vseh ostalih uradnih jezikih EU. Na voljo je tudi CD z vsemi 22 jezikovnimi različicami (kataloška številka: KE-32-11-704-1X-Z, ISBN 978-92-79-19829-8).

    Povej naprej

  • Twit it Facebook Povej naprej: Google+