Pojdi na navigacijsko pot ter preskoči orodja in izbiro jezika

Katalog publikacij

11/06/2012

Varovanje zdravja inzagotavljanjevarnosti delavcev v kmetijstvu,živinoreji, vrtnarstvu ingozdarstvu

Varovanje zdravja inzagotavljanjevarnosti delavcev v kmetijstvu,živinoreji, vrtnarstvu ingozdarstvu

To publikacijo podpira program Evropske unije za zaposlovanje in socialno solidarnost – PROGRESS (2007–2013).Ta program izvaja Evropska komisija. Ustanovljen je bil, da finančno podpre uresničevanje ciljev Evropske unije napodročju zaposlovanja, socialnih zadev in enakih možnosti ter s tem prispeva k doseganju ciljev Evrope 2020 nateh področjih.Sedemletni program je namenjen vsem zainteresiranim stranem, ki lahko pomagajo zasnovati razvoj ustreznein učinkovite zakonodaje in politik na področju zaposlovanja in sociale, v EU-27, državah Efte-EGP ter državahkandidatkah in potencialnih državah kandidatkah za članstvo v EU.

Prenesi PDF
Št. prenosov: 16057
Catalog N. : KE-31-11-450-SL-C

Naroči v knjigarni