Pojdi na navigacijsko pot ter preskoči orodja in izbiro jezika

Katalog publikacij

Želeli bi vas opozoriti, da so nekatere publikacije na voljo samo v angleškem, francoskem in nemškem jeziku.

09/08/2012

Prispevek Evropske unije k aktivnemu staranju in solidarnosti med generacijami  (09/08/2012)

Catalog N. :KE-32-12-224-SL-C

Ta brošura opisuje prispevek EU k programu aktivnega staranja in dokazuje, da je EU v tem smislu moèan partner. Cilj je dati navdih za odloènejša prizadevanja v vseh državah èlanicah pri spodbujanju aktivnega staranja, s tem pa zagotoviti, da bo solidarnost med generacijami lahko uspešno prestala preskus porasta starajoèega se prebivalstva. Publikacija je v tiskani obliki na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije.

21/03/2012

Kako se želimo postarati? Kampanja za boljšo družbo za starejše in mlajše  (21/03/2012)

Catalog N. :KE-30-11-406-SL-C

Evropsko leto aktivnega staranja in solidarnosti med generacjami 2012 prispeva k ozaveščenosti o doprinosu, ki ga starejši dajejo družbi in o možnostih za aktivno sodelovanje pri tem. Evropsko leto 2012 si s svojimi idejami prizadeva spodbuditi in aktivirati oblikovalce politik in druge pristojne na vseh ravneh, da bi ustvarili boljše priložnosti za aktivno staranje in krepitev solidarnosti med generacijami. Publikacija je na voljo v tiskani obliki v vseh uradnih jezikih EU ter islandščini.