Pojdi na navigacijsko pot ter preskoči orodja in izbiro jezika

Katalog publikacij

11/11/2010

Zmanjševanje neenakosti na področju zdravja v Evropski uniji

Zmanjševanje neenakosti na področju zdravja v Evropski uniji

Brošura z naslovom „Zmanjšanje neenakosti na področju zdravja v Evropski uniji“ daje najnovejše informacije o neenakostih na področju zdravja med državami članicami Evropske unije in v njih. Prinaša pregled več postavk neenakosti na področju zdravja (zlasti pričakovane življenjske dobe) in proučuje vlogo dejavnikov zdravja z namenjanjem posebne pozornosti socialni razslojenosti, to je socialni dimenziji, ki obstaja pri skoraj vseh dejavnikih, ki vplivajo na zdravstveno stanje. Podane so posebne razlage glede vloge evropskih in nacionalnih politik na tem posebnem področju (vključno z možnostmi financiranja) in njihovega potencialnega prispevka k zmanjšanju neenakosti na področju zdravja. Na koncu so v ospredje postavljene tri študije primerov, ki opisujejo koristi, dosežene na področjih, kot so zdravje otrok, zdravje iskalcev zaposlitve in zdravstveno stanje etničnih manjšin. Publikacija je v tiskani obliki na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije.

Prenesi PDF
Št. prenosov: 69797
Catalog N. : KE-30-10-290-SL-C

Naroči v knjigarni