Navigačný riadok

Katalóg publikácií

18/06/2013

Zhrnutie správy o pracovnoprávnych vzťahoch v Európe v roku 2012

Zhrnutie správy o pracovnoprávnych vzťahoch v Európe v roku 2012

Toto zhrnutie sumarizuje vývoj pracovnoprávnych vzťahov od predchádzajúceho vydania správy v roku 2010. Keďže finančná kríza prešla do krízy štátneho dlhu, vládne reformy mali zásadný vplyv na vzťahy medzi zamestnávateľmi, odbormi a orgánmi verejnej správy. Sociálny dialóg bol síce zdrojom odolnosti pri prekonávaní prvých dosahov krízy, ale jeho trvanie a hĺbka viedli k súčasnému nepriaznivému prostrediu pre sociálny dialóg. V zhrnutí sa však poukazuje na význam pokračujúceho, dobre štruktúrovaného dialógu a zdôrazňuje sa odhodlanie Komisie podporovať tento dialóg a posúvať ho vpred.

Stiahnuť PDF verziu
Počet prevzatí: 27437
Catalog N. : KE-AV-13-001-SK-N

K dispozícii na stránkach