Navigačný riadok

Katalóg publikácií

09/08/2012

Prínos EÚ k aktívnemu starnutiu a solidarite medzi generáciami

Prínos EÚ k aktívnemu starnutiu a solidarite medzi generáciami

V tejto brožúre sa opisuje, ako EÚ prispieva k programu aktívneho starnutia, čo svedčí o tom, že EÚ je v tejto oblasti silným partnerom. Cieľom je poskytnúť inšpiráciu a podnietiť vo všetkých členských štátoch zanietenejšie úsilie o podporu aktívneho starnutia. Tým sa zaistí, že solidarita medzi generáciami obstojí v skúške, ktorú so sebou prináša starnutie obyvateľstva. Táto publikácia je k dispozícii v tlačenej forme vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

Stiahnuť PDF verziu
Počet prevzatí: 71671
Catalog N. : KE-32-12-224-SK-C

K dispozícii na stránkach