Navigačný riadok

Katalóg publikácií

Niektoré publikácie sú k dispozícii iba v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku.

09/08/2012

Prínos EÚ k aktívnemu starnutiu a solidarite medzi generáciami  (09/08/2012)

Catalog N. :KE-32-12-224-SK-C

Prínos EÚ k aktívnemu starnutiu a solidarite medzi generáciami

V tejto brožúre sa opisuje, ako EÚ prispieva k programu aktívneho starnutia, čo svedčí o tom, že EÚ je v tejto oblasti silným partnerom. Cieľom je poskytnúť inšpiráciu a podnietiť vo všetkých členských štátoch zanietenejšie úsilie o podporu aktívneho starnutia. Tým sa zaistí, že solidarita medzi generáciami obstojí v skúške, ktorú so sebou prináša starnutie obyvateľstva. Táto publikácia je k dispozícii v tlačenej forme vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.