Navigačný riadok

Katalóg publikácií

Niektoré publikácie sú k dispozícii iba v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku.

17/07/2012

Mikrofinancovanie Progress - Portréty podnikateľov  (17/07/2012)

Catalog N. :KE-32-12-231-SK-C

Mikrofinancovanie Progress - Portréty podnikateľov

Cieľom európskeho nástroja mikrofinancovania Progress (mikrofinancovanie Progress), spusteného v roku 2010, je zlepšiť prístup k mikrofinancovaniu v rámci Európy. Mikrofinancovanie predstavuje dôležitý nástroj pri podpore rastu, keďže dáva šancu ľuďom, ktorí by inak nemali možnosť realizovať svoje podnikateľské ambície. V brožúrke k mikrofinancovaniu Progress sa prehľadne uvádza, ako iniciatíva podporuje zamestnanosť a sociálnu inklúziu v Európe. Zároveň v nej nájdete podrobný opis podania žiadosti o mikroúver. Taktiež prináša portréty podnikateľov z celej Európy, ktorí už mikrofinancovanie Progress využili. Brožúrka je k dispozícii v tlačenej podobe v 22 úradných jazykoch EÚ a v elektronickej podobe v írskom jazyku.