Navigačný riadok

Katalóg publikácií

17/07/2012

Mikrofinancovanie Progress - Portréty podnikateľov

Mikrofinancovanie Progress - Portréty podnikateľov

Cieľom európskeho nástroja mikrofinancovania Progress (mikrofinancovanie Progress), spusteného v roku 2010, je zlepšiť prístup k mikrofinancovaniu v rámci Európy. Mikrofinancovanie predstavuje dôležitý nástroj pri podpore rastu, keďže dáva šancu ľuďom, ktorí by inak nemali možnosť realizovať svoje podnikateľské ambície. V brožúrke k mikrofinancovaniu Progress sa prehľadne uvádza, ako iniciatíva podporuje zamestnanosť a sociálnu inklúziu v Európe. Zároveň v nej nájdete podrobný opis podania žiadosti o mikroúver. Taktiež prináša portréty podnikateľov z celej Európy, ktorí už mikrofinancovanie Progress využili. Brožúrka je k dispozícii v tlačenej podobe v 22 úradných jazykoch EÚ a v elektronickej podobe v írskom jazyku.

Stiahnuť PDF verziu
Počet prevzatí: 19933
Catalog N. : KE-32-12-231-SK-C

K dispozícii na stránkach