Navigačný riadok

Katalóg publikácií

Niektoré publikácie sú k dispozícii iba v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku.

01/06/2012

Mládež v pohybe: Európa podporuje mladých ludí  (01/06/2012)

Catalog N. :KE-32-12-032-SK-C

Mládež v pohybe: Európa podporuje mladých ludí

Táto publikácia je k dispozícii v tlačenej forme vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.