Navigačný riadok

Katalóg publikácií

Niektoré publikácie sú k dispozícii iba v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku.

15/10/2010

KOORDINÁCIA SYSTÉMOV SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA: práca, štúdium, cestovanie a dôchodok kdekoľvek v Európe  (15/10/2010)

Catalog N. :KE-32-10-403-SK-C

KOORDINÁCIA SYSTÉMOV SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA: práca, štúdium, cestovanie a dôchodok kdekoľvek v Európe

Uvažujete nad tým, že sa presťahujete do inej európskej krajiny? Zistite si informácie o tom, ako pravidlá EÚ chránia vaše právo a práva vašej rodiny na sociálne zabezpečenie.