Navigačný riadok

Katalóg publikácií

Niektoré publikácie sú k dispozícii iba v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku.

15/10/2010

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia: práca kdekoľvek v Európe  (15/10/2010)

Catalog N. :KE-32-10-402-SK-C

Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia: práca kdekoľvek v Európe

Ako ovplyvní sťahovanie vaše právo na dávky v nezamestnanosti? Ak ste pracovali viac ako v jednej krajine EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a Švajčiarsku alebo ak sa chcete presťahovať do jednej z týchto krajín, aby ste si našli prácu, zistite si informácie o vašich dôchodkových právach.