Navigačný riadok

Katalóg publikácií

Niektoré publikácie sú k dispozícii iba v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku.

07/10/2008

Tematická štúdia o politických opatreniach v oblasti detskej chudoby  (07/10/2008)

Catalog N. :KE-30-08-592-SK-N

Tematická štúdia o politických opatreniach v oblasti detskej chudoby