Navigačný riadok

Katalóg publikácií

25/04/2012

Vaše dôchodkové práva, ak ste žili alebo pracovali viac ako v jednej európskej krajine

Vaše dôchodkové práva, ak ste žili alebo pracovali viac ako v jednej európskej krajine

Ktorá krajina bude vyplácať váš dôchodok? Ako sa vypočíta? Ak ste pracovali viac ako v jednej krajine EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a Švajčiarsku, zistite si informácie o vašich dôchodkových právach.

Download the pdf
Počet prevzatí: 20674
Catalog N. : KE-32-11-980-SK-C

K dispozícii na stránkach