Navigačný riadok

Katalóg publikácií

Niektoré publikácie sú k dispozícii iba v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku.

25/04/2012

Vaše dôchodkové práva, ak ste žili alebo pracovali viac ako v jednej európskej krajine  (25/04/2012)

Catalog N. :KE-32-11-980-SK-C

Vaše dôchodkové práva, ak ste žili alebo pracovali viac ako v jednej európskej krajine

Ktorá krajina bude vyplácať váš dôchodok? Ako sa vypočíta? Ak ste pracovali viac ako v jednej krajine EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a Švajčiarsku, zistite si informácie o vašich dôchodkových právach.