Navigačný riadok

Katalóg publikácií

21/03/2012

Ako chceme zostarnút’? Kampaň za lepšiu spoločnosť pre ľudí v každom veku

Ako chceme zostarnút’? Kampaň za lepšiu spoločnosť pre ľudí v každom veku

Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami zvyšuje povedomie o tom, ako starší ľudia prispievajú k chodu spoločnosti a ako ich príspevok môžeme podporiť. Jeho cieľom je podporiť a zmobilizovať tvorcov politiky a príslušných účastníkov na všetkých úrovniach, aby začali konať s cieľom vytvoriť lepšie príležitosti pre aktívne starnutie a posilnenie solidarity medzi generáciami. Táto publikácia je dostupná v tlačenej podobe vo všetkých úradných jazykoch EÚ a aj v islandčine.

Stiahnuť PDF verziu
Počet prevzatí: 13304
Catalog N. : KE-30-11-406-SK-C

K dispozícii na stránkach