Navigačný riadok

Súvisiace publikácie

 • 09/08/2012

  Prínos EÚ k aktívnemu starnutiu a solidarite medzi generáciami

  V tejto brožúre sa opisuje, ako EÚ prispieva k programu aktívneho starnutia, čo svedčí o tom, že EÚ je v tejto oblasti silným partnerom. Cieľom je poskytnúť inšpiráciu a podnietiť vo všetkých členských štátoch zanietenejšie úsilie o podporu aktívneho starnutia. Tým sa zaistí, že solidarita medzi generáciami obstojí v skúške, ktorú so sebou prináša starnutie obyvateľstva. Táto publikácia je k dispozícii v tlačenej forme vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

 • 18/04/2012

  Social Agenda 29 - Ageing society - Time for action

  2012 being the European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations, Social Agenda issue 29 devotes a special feature to this event. This issue also presents key policy documents which the European Commission recently adopted, on how to concretely achieve a job-rich recovery, keep pensions adequate, safe and sustainable, and anticipate and prepare company restructuring. Further subjects include an EU-funded project on how to boost inclusive entrepreneurship, a cross-border social security coordination project and the social dimension of the Europe 2020 Strategy. On top of regular items, this issue features an interview with Lieve Fransen, European Commission Director for Social Policies and Europe 2020. Social Agenda is available in English, French and German.

 • 21/03/2012

  Ako chceme zostarnút’? Kampaň za lepšiu spoločnosť pre ľudí v každom veku

  Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami zvyšuje povedomie o tom, ako starší ľudia prispievajú k chodu spoločnosti a ako ich príspevok môžeme podporiť. Jeho cieľom je podporiť a zmobilizovať tvorcov politiky a príslušných účastníkov na všetkých úrovniach, aby začali konať s cieľom vytvoriť lepšie príležitosti pre aktívne starnutie a posilnenie solidarity medzi generáciami. Táto publikácia je dostupná v tlačenej podobe vo všetkých úradných jazykoch EÚ a aj v islandčine.