Navigačný riadok

Katalóg publikácií

Niektoré publikácie sú k dispozícii iba v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku.

05/01/2012

Činnosti Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii  (05/01/2012)

Catalog N. :KE-31-11-404-SK-C

Činnosti Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) spolufinancuje opatrenia na pomoc pracovníkom, ktorí sa stali obeťou hromadného prepúšťania z jedného podniku alebo odvetvia v rámci jedného alebo dvoch susediacich regiónov, nájsť si nové zamestnanie. Táto brožúra obsahuje základné informácie o opatreniach EGF v piatich členských štátoch EÚ. Zahŕňa aj rozhovory s ľuďmi, ktorí buď využili tieto opatrenia, alebo sa podieľali na ich realizácii. Táto publikácia je k dispozícii v tlačenej forme v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku a v elektronickej forme vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.