Navigačný riadok

Katalóg publikácií

05/01/2012

Činnosti Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii

Činnosti Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) spolufinancuje opatrenia na pomoc pracovníkom, ktorí sa stali obeťou hromadného prepúšťania z jedného podniku alebo odvetvia v rámci jedného alebo dvoch susediacich regiónov, nájsť si nové zamestnanie. Táto brožúra obsahuje základné informácie o opatreniach EGF v piatich členských štátoch EÚ. Zahŕňa aj rozhovory s ľuďmi, ktorí buď využili tieto opatrenia, alebo sa podieľali na ich realizácii. Táto publikácia je k dispozícii v tlačenej forme v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku a v elektronickej forme vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

Stiahnuť PDF verziu
Počet prevzatí: 21874
Catalog N. : KE-31-11-404-SK-C

K dispozícii na stránkach