Navigačný riadok

Katalóg publikácií

24/01/2011

Kedy môžete začať ? Praktická príručka pre nábor zamestnancov v Európe

Kedy môžete začať ? Praktická príručka pre nábor zamestnancov v Európe

Európsky trh práce bude v nasledujúcich rokoch čeliť niekoľkým problémom. Zamestnávatelia možno budú musieť hľadať zamestnancov so správnou kombináciou zručností a kvalifikácií po celej Európe, aby boli dobre pripravení zvládať zmeny. Táto publikácia je určená zamestnávateľom všetkých odvetví a veľkostí ako praktická príručka náboru zamestnancov v Európe. Táto publikácia je k dispozícii v tlačenej forme vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

Stiahnuť PDF verziu
Počet prevzatí: 29447
Catalog N. : KE-31-10-899-SK-C

K dispozícii na stránkach