Navigačný riadok

Katalóg publikácií

Niektoré publikácie sú k dispozícii iba v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku.

24/01/2011

Kedy môžete začať ? Praktická príručka pre nábor zamestnancov v Európe  (24/01/2011)

Catalog N. :KE-31-10-899-SK-C

Kedy môžete začať ? Praktická príručka pre nábor zamestnancov v Európe

Európsky trh práce bude v nasledujúcich rokoch čeliť niekoľkým problémom. Zamestnávatelia možno budú musieť hľadať zamestnancov so správnou kombináciou zručností a kvalifikácií po celej Európe, aby boli dobre pripravení zvládať zmeny. Táto publikácia je určená zamestnávateľom všetkých odvetví a veľkostí ako praktická príručka náboru zamestnancov v Európe. Táto publikácia je k dispozícii v tlačenej forme vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.