Navigačný riadok

Katalóg publikácií

28/01/2011

Sociálne nakupovanie - Príručka o zohľadňovaní sociálneho hľadiska pri verejnom obstarávaní

Sociálne nakupovanie - Príručka o zohľadňovaní sociálneho hľadiska pri verejnom obstarávaní

Verejné obstarávanie činí asi 17% hrubého domáceho produktu EÚ. Jeho pákový efekt v oblastiach, ako napríklad sociálna politika, je teda značný. Svojou Príručkou pre zohľadnenie sociálnych faktorov vo verejnom obstarávaní sa Európska komisia usiluje vyťažiť (a) zvýšenie povedomia verejných obstarávateľov o prínosoch výberu tovarov a služieb, ktoré prinášajú dobré sociálne výsledky, a (b) vysvetlenie príležitostí, ktoré ponúka existujúci právny rámec EÚ pre zohľadnenie sociálnych faktorov do verejného obstarávania. Príručka definuje sociálne zodpovedné verejné obstarávanie (SZVO) pred vysvetlením jeho prínosov. Skúma SZVO v súvislosti so sociálnym modelom EÚ, a právnym a politickým prístupom k tejto téme v Únii. V príručke je rozpracovaná aj stratégia SZVO a vysvetlené, ako sa majú identifikovať potreby a postupy verejného obstarávania. Príručka tiež z právneho hľadiska vysvetľuje, ako sa možno zaoberať sociálnymi faktormi v rôznych štádiách procesu obstarávania (od definovania technických špecifikácií a výberových kritérií, k zadaniu verejnej zákazky a monitorovaniu následného plnenia). Rôzne kroky v rámci procesu ilustrujú uvedené národné príklady. Táto publikácia je k dispozícii v tlačenej forme vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

Prečítajte si tiež: Zelené nakupovanie! – Príručka environmentálneho verejného obstarávania

Stiahnuť PDF verziu
Počet prevzatí: 197496
Catalog N. : KE-32-10-584-SK-C

K dispozícii na stránkach