Navigačný riadok

Katalóg publikácií

12/08/2011

Európska platforma proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu: európsky rámec pre sociálnu a územnú súdržnosť

Európska platforma proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu: európsky rámec pre sociálnu a územnú súdržnosť

EÚ identifikovala obnovujúci sa hospodársky rast a zabezpečenie väčšieho počtu a lepších pracovných miest ako kľúčové faktory boja proti chudobe. S cieľom pomôcť dosiahnuť to navrhuje Európska komisia zriadenie európskej platformy proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Toto oznámenie vymedzuje problémy, ktoré predstavuje chudoba a vylúčenie a načrtáva prispievanie jednotlivých politík k znižovaniu chudoby a zvýšeniu začlenenia. Ďalej identifikuje niekoľko súvisiacich opatrení a vysvetľuje návrh s obsah platformy. Táto publikácia je k dispozícii v tlačenej forme vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

Stiahnuť PDF verziu
Počet prevzatí: 41739
Catalog N. : KE-31-11-252-SK-C

K dispozícii na stránkach