Navigačný riadok

Katalóg publikácií

31/05/2011

Pracovnoprávne vzťahy v Európe v roku 2010 – Zhrnutie

Pracovnoprávne vzťahy v Európe v roku 2010 – Zhrnutie

Správa za rok 2010 o pracovnoprávnych vzťahoch v Európe hodnotí vývoj vo vzťahoch medzi pracovníkmi, zamestnávateľmi a ich príslušnými zástupcami počas obdobia rokov 2008 – 2010. Toto zhrnutie správy poskytuje prehľad o vplyve hospodárskej krízy a úlohe sociálnych partnerov v boji proti nej. Ďalej rozoberá sedem kapitol správy. Medzi ne patria trendy v európskych priemyselných vzťahoch, pohľady a reakcie sociálnych partnerov na krízu, flexibilizácia miezd a minimálna mzda, priemyselné vzťahy a prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, ako aj vývoj v sociálnom dialógu EÚ a legislatíve v rokoch 2008 – 2010. Zhrnutie je dostupne v elektronickom formáte vo všetkých úradných jazykoch EÚ a kompletná správa je dostupná v angličtine v tlačenom formáte (ISBN 978-92-79-17861-0).

Stiahnuť PDF verziu
Počet prevzatí: 31391
Catalog N. : KE-AV-10-001-SK-N

K dispozícii na stránkach