Navigačný riadok

Katalóg publikácií

15/04/2010

Súkromné dôchodkové systémy - Ich úloha pri zabezpečení primeraných a udržateľných dôchodkov

Súkromné dôchodkové systémy - Ich úloha pri zabezpečení primeraných a udržateľných dôchodkov

Reformy dôchodkových systémov pokračujú. Členské štáty stoja pred problémom starnúceho obyvateľstva, čo pre súčasné dôchodkové systémy predstavuje významnú záťaž. Táto brožúra sa venuje rastúcemu významu kapitálovo krytých dôchodkových systémov, ktoré sú spravované súkromnými subjektmi.

Počet prevzatí:50336
Catalog N. : KE-32-10-215-SK-N

K dispozícii na stránkach