Navigačný riadok

Katalóg publikácií

Niektoré publikácie sú k dispozícii iba v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku.

17/07/2009

„Ozveme sa vám…“ Čo by ste mali vedieť, ak sa uchádzate o zamestnanie v inej krajine EHP  (17/07/2009)

Catalog N. :KE-78-09-628-SK-C

„Ozveme sa vám…“ Čo by ste mali vedieť, ak sa uchádzate o zamestnanie v inej krajine EHP

Voľný pohyb osôb je jedným zo základných kameňov EÚ. Táto príručka obsahuje najdôležitejšie informácie o tom, ako sa uchádzať o pracovné miesto v inej krajine EHP a na čo treba dbať pri pracovných pohovoroch. Je určená občanom, aby mohli v plnej miere využiť svoje právo žiť a pracovať v zahraničí. Okrem toho sa v tomto sprievodcovi dočítate o Európskej službe zamestnanosti EURES a spôsoboch jej podpory, ktorú môže poskytnúť pri hľadaní práce na medzinárodnej úrovni. Táto publikácia je dostupná v tlačenej podobe vo všetkých úradných jazykoch EÚ a aj v islandčine a nórčine.