Navigačný riadok

Katalóg publikácií

17/07/2009

„Ozveme sa vám…“ Čo by ste mali vedieť, ak sa uchádzate o zamestnanie v inej krajine EHP

„Ozveme sa vám…“ Čo by ste mali vedieť, ak sa uchádzate o zamestnanie v inej krajine EHP

Voľný pohyb osôb je jedným zo základných kameňov EÚ. Táto príručka obsahuje najdôležitejšie informácie o tom, ako sa uchádzať o pracovné miesto v inej krajine EHP a na čo treba dbať pri pracovných pohovoroch. Je určená občanom, aby mohli v plnej miere využiť svoje právo žiť a pracovať v zahraničí. Okrem toho sa v tomto sprievodcovi dočítate o Európskej službe zamestnanosti EURES a spôsoboch jej podpory, ktorú môže poskytnúť pri hľadaní práce na medzinárodnej úrovni. Táto publikácia je dostupná v tlačenej podobe vo všetkých úradných jazykoch EÚ a aj v islandčine a nórčine.

Obsah
Stiahnuť PDF verziu
Stiahnuť PDF verziu
Počet prevzatí: 59903
Catalog N. : KE-78-09-628-SK-C

K dispozícii na stránkach