Cale de navigare

Catalogul publicaţiilor

Menţionăm că anumite publicaţii ar putea fi disponibile doar în limbile engleză, franceză şi germană.

11/11/2015

Ghid facultativ de bune practici pentru punerea în aplicare a Directivei 2013/35/UE privind câmpurile electromagnetice - Volumul 1: Ghid practic  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-140-RO-N

Directiva 2013/35/UE conține cerințele minime de siguranță referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri determinate de câmpurile electromagnetice (CEM). Prezentul ghid practic a fost elaborat pentru a-i ajuta pe angajatori, în special întreprinderile mici și mijlocii, să înțeleagă ce vor trebui să facă pentru a se conforma directivei. Totuși, el poate fi util și pentru lucrători, reprezentanții lucrătorilor și autoritățile de reglementare din statele membre. Ghidul constă în două volume și într-un ghid specific pentru IMM-uri.
Volumul I al ghidului practic oferă îndrumări cu privire la efectuarea evaluării riscurilor și alte recomandări privind opțiunile care pot fi disponibile în cazul în care angajatorii trebuie să pună în aplicare noi măsuri de protecție sau de prevenire. Volumul II prezintă douăsprezece studii de caz care arată angajatorilor modul de abordare a evaluărilor și ilustrează câteva măsuri preventive și de protecție care ar putea fi selectate și puse în aplicare. Studiile de caz sunt prezentate în contextul unor locuri de muncă generice, dar au
fost compilate pe baza unor situații de lucru reale. Ghidul pentru IMM-uri vă va ajuta să efectuați o evaluare inițială a riscurilor determinate de CEM la locul dumneavoastră de muncă. Pe baza rezultatelor acestei evaluări, el vă va ajuta să decideți dacă este nevoie să luați vreo măsură ca urmare a Directivei privind CEM. Publicația este disponibilă în format electronic în toate limbile oficiale ale UE.

11/11/2015

Ghid facultativ de bune practici pentru punerea în aplicare a Directivei 2013/35/UE privind - câmpurile electromagnetice  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-142-RO-N

Directiva 2013/35/UE stabilește cerințele minime de securitate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpurile electromagnetice (CEM). Cu toate acestea, puțini angajatori vor trebui să calculeze sau să măsoare nivelurile câmpurilor electromagnetice la locul lor de muncă. În majoritatea cazurilor, natura activității desfășurate implică riscuri reduse, iar acest lucru poate fi stabilit destul de simplu. Prezentul ghid are scopul să vă ajute să înțelegeți modul în care activitatea dumneavoastră poate fi afectată de Directiva privind câmpurile electromagnetice.
Ghidul nu are un caracter juridic obligatoriu și nu oferă o interpretare a cerințelor juridice specifice pe care este posibil să trebuiască să le respectați. Prezentul ghid este conceput în așa fel încât angajatorii care respectă deja legislația să poată determina rapid riscurile. Pentru informații mai detaliate, inclusiv privind evaluarea expunerii și măsurile preventive, puteți consulta ghidul facultativ de bune practici pentru punerea în aplicare a Directivei 2013/35/UE.

Prezenta publicație este disponibilă în format electronic și în format tipărit în toate limbile oficiale ale UE.

11/11/2015

Ghid facultativ de bune practici pentru punerea în aplicare a Directivei 2013/35/UE privind Câmpurile electromagnetice - Volumul II: Studii de caz  (11/11/2015)

Catalog N. :KE-04-15-141-RO-N

Directiva 2013/35/UE conține cerințele minime de siguranță referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri determinate de câmpurile electromagnetice (CEM). Prezentul ghid practic a fost elaborat pentru a-i ajuta pe angajatori, în special întreprinderile mici și mijlocii, să înțeleagă ce vor trebui să facă pentru a se conforma directivei. Totuși, el poate fi util și pentru lucrători, reprezentanții lucrătorilor și autoritățile de reglementare din statele membre. Ghidul constă în două volume și într-un ghid specific pentru IMM-uri.
Volumul I al ghidului practic oferă îndrumări cu privire la efectuarea evaluării riscurilor și alte recomandări privind opțiunile care pot fi disponibile în cazul în care angajatorii trebuie să pună în aplicare noi măsuri de protecție sau de prevenire. Volumul II prezintă douăsprezece studii de caz care arată angajatorilor modul de abordare a evaluărilor și ilustrează câteva măsuri preventive și de protecție care ar putea fi selectate și puse în aplicare. Studiile de caz sunt prezentate în contextul unor locuri de muncă generice, dar au
fost compilate pe baza unor situații de lucru reale. Ghidul pentru IMM-uri vă va ajuta să efectuați o evaluare inițială a riscurilor determinate de CEM la locul dumneavoastră de muncă. Pe baza rezultatelor acestei evaluări, el vă va ajuta să decideți dacă este nevoie să luați vreo măsură ca urmare a Directivei privind CEM. Publicația este disponibilă în format electronic în toate limbile oficiale ale UE.

19/08/2013

Se schimbă etichetele substanțelor chimice: Cum va fi afectată siguranța lucrătorilor?  (19/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-227-RO-C

În următorii câțiva ani, Regulamentul UE privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor chimice (CLP) va schimba modul în care sunt clasificate produsele chimice pentru identificarea pericolelor. Se vor modifica astfel informațiile destinate utilizatorilor substanțelor chimice, incluse pe etichete și în fișele cu date de securitate (FDS). Persoanele care lucrează cu substanțe chimice trebuie să se adapteze la aceste schimbări, iar acest document are rolul de ghid practic. Concret, documentul explică modul în care aceste schimbări vor afecta responsabilitățile ce vă revin conform diferitor directive ale UE privind protecția lucrătorilor (directiva privind agenții chimici, directiva privind agenții cancerigeni și mutageni, directiva privind indicatoarele de siguranță, directiva privind lucrătoarele gravide și directiva privind protecția tinerilor la locul de muncă).

09/08/2013

Chemicals at work – a new labelling system - Guidance to help employers and workers to manage the transition to the new classification, labelling and packaging system.  (09/08/2013)

Catalog N. :KE-30-13-226-EN-C

Over the next few years, new legislation known as the CLP regulation is changing how chemical products are classified to identify hazards, and how this information is communicated on labels and safety data sheets (SDSs). This document is intended to provide practical guidance to employers and workers on how the directly acting CLP regulation (Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) will affect the following worker protection directives: • chemical agents directive (98/24/EC); • carcinogens and mutagens directive (2004/37/EC); • safety signs directive (92/58/EEC); • pregnant workers directive (92/85/EEC); • young people at work directive (94/33/EC). These directives have been implemented in the national legislation of each Member State. Information on this legislation and general guidance on how to comply will normally be available from the authorities responsible for occupational health and safety in each Member State. This publication is available in printed format in English, French and German.

11/06/2012

Protecting health and safety of workers in agriculture, livestock farming, horticulture and forestry  (11/06/2012)

Catalog N. :KE-31-11-450-EN-C

This non-binding guide provides information and examples of good practice in connection with the implementation of health and safety directives, together with other necessary elements such as explanations and practical examples of the hazards and risks during all stages of farming, horticulture and forestry work. This guide is designed to help all stakeholders, in particular farmers, supervisors (especially in SMEs), employers, workers and their representatives, and others, to implement directives and to properly manage the prevention of risks due to work. This guide also contains a summary of the various EU directives, references and bibliography of information providers, a glossary, a list of key questions and a list by topic, a table of practical examples and a general table of the duties of the stakeholders. This guide contains various examples of good practice which have either been selected from the guides existing in the EU Member States or specially designed for this guide. This publication is available in printed format in English, French and German.

14/10/2011

Riscurile la adresa sănătății și securității în muncă pentru lucrătorii din sectorul asistenței medicale - Ghid de prevenire și bune practici  (14/10/2011)

Catalog N. :KE-31-11-047-RO-N

Principalul obiectiv al prezentului ghid este de a oferi informații tehnice și științifice actualizate cu privire la prevenirea celor mai importante riscuri întâlnite în sectorul serviciilor de asistență medicală, în special riscurile biologice, musculo-scheletice, psihosociale și chimice, și de a sprijini punerea în aplicare a directivelor comunitare relevante în vigoare. Ghidul prezintă și explică instrumentele practice de sprijinire a angajatorilor, pentru a-i ajuta să identifice riscurile pentru sănătatea și securitatea angajaților lor și pentru a-i îndruma în punerea în aplicare a măsurilor de prevenire în unitățile lor medicale. Prezenta publicație este disponibilă în format tipărit în limbile engleză, franceză și germană și în format electronic în toate limbile oficiale ale UE. Linkurile din această publicaţie erau corecte la data finalizării manuscrisului.

29/04/2011

Ghid neobligatoriu de bune practici privind aplicarea Directivei 2006/25/CE (Radiații optice artificiale)  (29/04/2011)

Catalog N. :KE-30-10-384-RO-N

În cele mai multe locuri de muncă există surse de radiaţii optice artificiale, iar Directiva 2006/25/CE stabileşte cerinţele minime de securitate şi de sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la astfel de surse. Ghidul de bune practici cu caracter neobligatoriu al Comisiei Europene privind punerea în aplicare a Directivei 2006/25/CE precizează aplicaţii care prezintă risc minim şi oferă orientări referitoare la alte aplicaţii. Acesta expune o metodologie de evaluare şi prezintă măsuri de reducere a pericolelor şi de verificare a efectelor adverse asupra sănătăţii. Această publicaţie este disponibilă în format tipărit în limbile engleză, franceză şi germană şi în format electronic în toate celelalte limbi oficiale ale UE. Un CD care conţine 22 de versiuni lingvistice (Număr catalog: KE-32-11-704-1X-Z, ISBN 978-92-79-19829-8) este, de asemenea, disponibil.

    Partajează

  • Twitter Facebook Partajează pe Google+