Cale de navigare

Catalogul publicaţiilor

17/07/2012

Microfinanţarea Progress - Portrete de întreprinzători

Microfinanţarea Progress - Portrete de întreprinzători

Instrumentul european de microfinanţare Progress (microfinanţarea Progress), lansat în 2010, urmăreşte sporirea accesului la microfinanţare în întreaga Europă. Microfinanţarea este un instrument vital pentru încurajarea creşterii, acordându-le oamenilor care altfel s-ar putea să nu aibă această oportunitate şansa de a-şi realiza ambiţiile antreprenoriale. Broşura Microfinanţarea Progress trece în revistă modalităţile prin care iniţiativa promovează ocuparea forţei de muncă şi incluziunea socială în Europa, oferind totodată detalii privind procedura de solicitare a unui microcredit. În broşură veţi găsi portrete ale unor întreprinzători din întreaga Europă care au beneficiat deja de microfinanţarea Progress. Broşura este disponibilă în format tipărit în 22 de limbi oficiale ale UE şi în format electronic în limba irlandeză.

Descărcaţi în format PDF
Descărcări: 20014
Catalog N. : KE-32-12-231-RO-C

Disponibilă pe