Cale de navigare

Catalogul publicaţiilor

11/06/2012

Protecția sănătăţii șia securităţiilucrătorilorîn agricultură, creștereaanimalelor, horticulturăși silvicultură

Protecția sănătăţii șia securităţiilucrătorilorîn agricultură, creștereaanimalelor, horticulturăși silvicultură

Prezenta publicație este sprijinită de Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și solidaritatesocială – Progress (2007-2013).Programul este pus în aplicare de către Comisia Europeană. Acesta a fost înființat pentru a susține financiarpunerea în aplicare a obiectivelor Uniunii Europene în domeniul ocupării forței de muncă, afacerilor sociale șiegalității de șanse și pentru a contribui, astfel, la îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020 în domeniilerespective.Acest program, derulat pe parcursul a șapte ani, este destinat tuturor părților interesate care pot contribui ladezvoltarea unei legislații și unor politici sociale și de ocupare a forței de muncă adecvate și eficace, în toatecele 27 de state membre ale UE, în țările membre ale AELS-SEE, precum și în țările candidate și precandidate laaderarea la UE.

Descărcaţi în format PDF
Descărcări: 16166
Catalog N. : KE-31-11-450-RO-C

Disponibilă pe