Cale de navigare

Catalogul publicaţiilor

Menţionăm că anumite publicaţii ar putea fi disponibile doar în limbile engleză, franceză şi germană.

11/06/2012

Protecția sănătăţii șia securităţiilucrătorilorîn agricultură, creștereaanimalelor, horticulturăși silvicultură  (11/06/2012)

Catalog N. :KE-31-11-450-RO-C

Protecția sănătăţii șia securităţiilucrătorilorîn agricultură, creștereaanimalelor, horticulturăși silvicultură

Prezenta publicație este sprijinită de Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și solidaritatesocială – Progress (2007-2013).Programul este pus în aplicare de către Comisia Europeană. Acesta a fost înființat pentru a susține financiarpunerea în aplicare a obiectivelor Uniunii Europene în domeniul ocupării forței de muncă, afacerilor sociale șiegalității de șanse și pentru a contribui, astfel, la îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020 în domeniilerespective.Acest program, derulat pe parcursul a șapte ani, este destinat tuturor părților interesate care pot contribui ladezvoltarea unei legislații și unor politici sociale și de ocupare a forței de muncă adecvate și eficace, în toatecele 27 de state membre ale UE, în țările membre ale AELS-SEE, precum și în țările candidate și precandidate laaderarea la UE.