Cale de navigare

Catalogul publicaţiilor

27/09/2011

PROGRESS în acţiune: Programul UE pentru ocuparea forţei de muncă și solidaritate socială (2007-2013)

PROGRESS în acţiune: Programul UE pentru ocuparea forţei de muncă și solidaritate socială (2007-2013)

PROGRESS (2007-2013) este programul UE pentru ocuparea forţei de muncă şi solidaritate socială, instituit în scopul furnizării de susţinere financiară pentru a contribui la punerea în aplicare a Strategiei Europa 2020. Această publicaţie rezumă obiectivele pe termen lung şi pe termen scurt ale programului şi oferă mai multe exemple privind modul în care programul susţine dezvoltarea şi coordonarea politicii europene sociale şi de ocupare a forţei de muncă şi privind modul în care diferite părţi interesate sunt implicate în elaborarea de politici la nivelul UE şi la nivel naţional. Prezenta publicaţie este disponibilă în format tipărit în toate limbile ofi ciale ale UE.

Descărcaţi în format PDF
Descărcări: 31120
Catalog N. : KE-30-11-242-RO-C

Disponibilă pe