Cale de navigare

Catalogul publicaţiilor

28/07/2011

Dimensiunea socială a strategiei Europa 2020 : Un raport al Comitetului pentru prot ecţie socială (2011) - Rezumat

Dimensiunea socială a strategiei Europa 2020 : Un raport al Comitetului pentru prot ecţie socială (2011) - Rezumat

Comitetul pentru protecţie socială (CPS), un forum de politici destinat statelor membre și Comisiei Europene, a realizat raportul privind dimensiunea socială a strategiei Europa 2020 pentru 2011. Această broșură rezumă raportul, care realizează o introducere privind activităţile CPS, descrie obiectivele UE privind sărăcia și excluziunea socială și analizează situaţia și tendinţele din acest domeniu. Acesta continuă cu o examinare a politicilor de reducere și de prevenire a sărăciei și prezintă mesajele-cheie adoptate de CPS. Programele naţionale și instrumentele UE selectate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale sunt, de asemenea, detaliate. Prezenta publicaţie este disponibilă în format tipărit în toate limbile ofi ciale ale UE.

Descărcaţi în format PDF
Descărcări: 51285
Catalog N. : KE-BB-11-001-RO-C

Disponibilă pe