Cale de navigare

Catalogul publicaţiilor

25/07/2011

Microfinanţarea Progress - Creează oportunități

Microfinanţarea Progress - Creează oportunități

Instrumentul european de microfinanţare Progress (Microfinanţarea Progress) este o iniţiativă a UE care are ca scop să ajute persoanele care doresc să îşi înfiinţeze sau să îşi dezvolte propria mică întreprindere să obţină acces la credit. Această iniţiativă promovează ocuparea forţei de muncă şi incluziunea socială prin intermediul antreprenoriatului şi al activităţilor independente în Europa şi este strâns coordonată cu instrumentele existente de susţinere a microfinanţării în Uniunea Europeană. Broşura privind Microfinanţarea Progress oferă o prezentare succintă a instrumentului de microfinanţare şi precizează cine poate beneficia de acest instrument şi modul în care persoanele interesate pot depune cereri. Această broşură este disponibilă în format tipărit în toate limbile oficiale ale UE.

Descărcaţi în format PDF
Descărcări: 17828
Catalog N. : KE-31-11-168-RO-D

Disponibilă pe