Cale de navigare

Catalogul publicaţiilor

31/05/2011

Relaţiile industriale în Europa 2010 - Rezumat

Relaţiile industriale în Europa 2010 - Rezumat

Raportul „Relaţiile industriale în Europa 2010” analizează evoluţiile în ceea ce priveşte relaţiile dintre lucrători, angajatori şi reprezentanţii acestora din perioada 2008-2010. Acest rezumat al raportului oferă o prezentare generală a impactului crizei economice şi a rolului partenerilor sociali în combaterea acestui impact. Apoi sunt prezentate cele şapte capitole ale raportului. Acestea descriu tendinţele în materie de relaţii industriale europene, perspectivele asupra crizei şi reacţiile în faţa crizei ale partenerilor sociali, flexibilizarea salarială şi salariul minim, relaţiile industriale şi tranziţia la o economie cu emisii scăzute de carbon, precum şi evoluţiile în ceea ce priveşte dialogul social la nivelul UE şi legislaţia UE din perioada 2008-2010. Rezumatul este disponibil în format electronic în toate limbile oficiale ale UE, iar raportul complet este disponibil în limba engleză în format tipărit (ISBN 978-92-79-17861-0).

Descărcaţi în format PDF
Descărcări: 31495
Catalog N. : KE-AV-10-001-RO-N

Disponibilă pe