Cale de navigare

Catalogul publicaţiilor

15/04/2010

Sistemele de pensii private - Rolul acestora în ceea ce privește pensiile adecvate și durabile

Sistemele de pensii private - Rolul acestora în ceea ce privește pensiile adecvate și durabile

Reformele sistemelor de pensii sunt în desfășurare. Statele membre se lovesc de provocarea reprezentată de îmbătrânirea populaţiei, care pune o presiune puternică asupra sistemelor de pensii actuale. Această broșură analizează importanţa tot mai mare a sistemelor de pensii fi nanţate, administrate privat. Această publicaţie este disponibilă în format tipărit în limbile engleză, franceză și germană și în format electronic în toate limbile ofi ciale ale Uniunii Europene.

Descărcaţi în format PDF
Descărcări: 54074
Catalog N. : KE-32-10-215-RO-N

Disponibilă pe