Cale de navigare

Catalogul publicaţiilor

Menţionăm că anumite publicaţii ar putea fi disponibile doar în limbile engleză, franceză şi germană.

15/04/2010

Sistemele de pensii private - Rolul acestora în ceea ce privește pensiile adecvate și durabile  (15/04/2010)

Catalog N. :KE-32-10-215-RO-N

Sistemele de pensii private - Rolul acestora în ceea ce privește pensiile adecvate și durabile

Reformele sistemelor de pensii sunt în desfășurare. Statele membre se lovesc de provocarea reprezentată de îmbătrânirea populaţiei, care pune o presiune puternică asupra sistemelor de pensii actuale. Această broșură analizează importanţa tot mai mare a sistemelor de pensii fi nanţate, administrate privat. Această publicaţie este disponibilă în format tipărit în limbile engleză, franceză și germană și în format electronic în toate limbile ofi ciale ale Uniunii Europene.

    Partajează

  • Twitter Facebook Partajează pe Google+