Ścieżka nawigacji

Katalog publikacji

18/06/2013

Streszczenie sprawozdania na temat stosunków pracy w Europie w 2012 r.

Streszczenie sprawozdania na temat stosunków pracy w Europie w 2012 r.

W streszczeniu opisano zmiany, które zaszły w stosunkach pracy od poprzedniej edycji sprawozdania w 2010 r. Reformy rządowe wdrożone po przekształceniu się kryzysu finansowego w kryzys długu państwowego wywarły zasadniczy wpływ na stosunki między pracodawcami, związkami zawodowymi i organami publicznymi. Na wczesnym etapie dialog społeczny był czynnikiem ułatwiającym przezwyciężenie skutków kryzysu, lecz długotrwała i głęboka zapaść pogorszyła obecnie warunki jego prowadzenia. W streszczeniu podkreślono niemniej znaczenie kontynuowania dobrze zorganizowanego dialogu oraz potwierdzono zaangażowanie Komisji we wspieranie i propagowanie go w przyszłości.

Pobierz w formacie PDF
Pobrano razy: 27302
Catalog N. : KE-AV-13-001-PL-N

Dostępne w