Ścieżka nawigacji

Katalog publikacji

16/05/2013

Produkty i usługi przyjazne dla osób starszych – szansa na rozwój społeczno-gospodarczy - Sprawozdanie Podsumowujące - Polska, 29–30 października 2012 r.

Produkty i usługi przyjazne dla osób starszych – szansa na rozwój społeczno-gospodarczy - Sprawozdanie Podsumowujące - Polska, 29–30 października 2012 r.

Liczba osób w wieku 60+ ulega gwałtownemu zwiększeniu, co powoduje wzrost wskaźnika obciążenia demograficznego. Chociaż tendencja ta wiąże się z zagrożeniem dla stabilności finansów publicznych, niesie ona ze sobą również wiele możliwości, ponieważ osoby starsze stanowią dla społeczeństwa źródło wielu korzyści. Właśnie te kwestie były omawiane w październiku 2012 roku przez uczestników spotkania zorganizowanego w Warszawie przez polskie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach wzajemnej oceny. W wydarzeniu brali udział przedstawiciele ośmiu państw członkowskich, Komisji Europejskiej oraz zainteresowanych organizacji. Niniejsze sprawozdanie zawiera podsumowanie najważniejszych kwestii omawianych podczas spotkania oraz kluczowej wiedzy płynącej z debaty. Publikacja jest dostępna w formie elektronicznej w językach: angielskim, francuskim, niemieckim i polskim.

Pobierz w formacie PDF
Pobrano razy: 12224
Catalog N. : KE-BF-13-003-PL-N

Dostępne w