Ścieżka nawigacji

Katalog publikacji

Niektóre publikacje mogą być dostępne jedynie w językach: angielskim, francuskim i niemieckim.

15/06/2015

Pilot project:developing a common methodology on reference budgets in Europe - Proposal for a method for comparable reference budgets in Europe  (15/06/2015)

Catalog N. : KE-02-15-392-EN-N

This pilot project, funded by the European Commission, has three main objectives. The first is to establish a reference budgets network composed of key experts and representative stakeholders, at national and EU level, to share experience and expertise on reference budgets. The second objective is to develop a theoretical framework and a common methodology for developing cross-nationally comparable reference budgets in European Member States. The third goal of the project is to develop comparable food baskets for all 28 Member States and complete reference budgets for a selection of countries. This document is available in English, online only.

Table of contents
13/05/2015

Access City - Award 2015 Przykłady najlepszych praktyk w zakresie poprawy dostępności i usuwania barier w europejskich miastach  (13/05/2015)

Catalog N. : KE-BL-15-001-PL-N

Program Access City Award ujrzał światło dzienne w 2010 roku, mając za cel promowanie dostępności w środowisku miejskim dla rosnącej populacji ludzi starszych i niepełnosprawnych w Europie.

Od tej pory co roku przyciąga zgłoszenia miast z całego kontynentu, których pasją jest szersze otwarcie się na swoich własnych mieszkańców i odwiedzających.

05/05/2015

Wskaźnik aktywnego starzenia się i rozszerzenie go na szczebel regionalny  (05/05/2015)

Catalog N. : KE-BF-15-004-PL-N

Wzajemna ocena „Wskaźnik aktywnego starzenia się i rozszerzenie go na szczebel regionalny” (Polska, 15 – 16 października 2014 r.) koncentrowała się na użyteczności wskaźnika aktywnego starzenia się w kontekście wytyczania kierunków polityki. Niniejsze sprawozdanie zawiera podsumowanie najważniejszych kwestii omawianych podczas spotkania oraz kluczowej wiedzy płynącej z debaty. Publikacja jest dostępna w formie elektronicznej w językach: angielskim, francuskim, niemieckim i polskim.

08/04/2015

Policy Brief on Expanding Networks for Inclusive Entrepreneurship  (08/04/2015)

Catalog N. : KE-BE-14-001-EN-N

This Policy Brief explains what entrepreneurial networks are, and how disadvantaged or under-represented groups can join them. Online networks in particular offer the added advantage of removing physical distances. The document also shows that by linking target groups with the business community, and helping the networks set up and widen their scope, the policy can provide real support. This Policy Brief is available online in English, French and German.
This Policy Brief is part of a series of documents produced by the OECD and the European Commission on inclusive entrepreneurship. The series includes policy briefs on youth entrepreneurship, senior entrepreneurship, social entrepreneurship, evaluation of inclusive entrepreneurship programmes, access to business start-up finance for inclusive entrepreneurship and entrepreneurship by the disabled as a well as a report on `The Missing Entrepreneurs’. All these documents are available in English, French and German. They are available at http://www.oecd.org/cfe/leed/inclusive-entrepreneurship.htm.

 

31/03/2015

Synthesis report - Innovative practices with marginalised families at risk of having their children taken into care  (31/03/2015)

Catalog N. : KE-BF-15-001-EN-N

This Peer Review (Italy, 11–12 December 2014) – and the P.I.P.P.I. programme (Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione - Programme of Intervention to Prevent Institutionalisation) which is its focus – is especially interesting for its efforts to enable children to be full participants. The policy problems which are at the core of the Peer Review are long-standing concerns in Europe and yet also a focus of innovation and renewal. This report summarises the key issues discussed and the lessons learned. It is available in electronic format in English, French, German and Italian.

25/03/2015

Social policy innovation — Meeting the social needs of citizens  (25/03/2015)

Catalog N. : KE-05-14-045-EN-N

This document looks at the vital role of welfare systems in improving citizen well-being and looks at what needs to be done to address related challenges, including modernisation of systems. It answers the questions of why social innovation policy is important, who is involved in the process and the EU’s role.

This publication will be available in electronic format in English, French and German.

10/03/2015

Social protection systems in the EU: financing arrangements and the effectiveness and efficiency of resource allocation  (10/03/2015)

Catalog N. : KE-05-14-119-EN-N

This report provides a comprehensive overview of the set-up of social protection systems in the EU. It illustrates the heterogeneity across Member States' social protection systems in terms of their size, structure, and financing arrangements. The document addresses the question of the effectiveness and efficiency of the systems in place, taking a broad approach that accounts for the multiple objectives of social policies and the related social and employment outcomes. Country overviews and relevant data are provided.

This publication is available online in English.

10/03/2015

Social Europe - Aiming for inclusive growth - Annual report of the Social Protection Committee on the social situation in the European Union (2014)  (10/03/2015)

Catalog N. : KE-BG-14-001-EN-N

The report delivers on the core task of the Social Protection Committee (SPC) to monitor the social situation in the Member States and the European Union. It is prepared by the Secretariat of the Committee and its Indicators' Sub-group. The report provides an analysis of recent trends in the social situation in the Member States and the European Union and shows that there has been little improvement in the overall situation in the EU, although trends are more mixed than in preceding years. Continuing disparities occur across Member States and the situation is worsening in several. The report focuses on the results from the latest edition of the Social Protection Performance Monitor (SPPM), which is based on a set of key indicators for monitoring developments in the social situation.

This report is available online in English.

27/01/2015

Review of recent social policy reforms for a fair and competitive Europe - 2014 report of the Social Protection Committee  (27/01/2015)

Catalog N. : KE-06-14-028-EN-N

This report presents the annual review of the Social Protection Committee on the development of social protection policies, including social inclusion, pension, health and long-term care, in the European Union. Focusing on policy measures adopted in the period 2013-2014, the report aims at assessing the main directions of reform efforts in the field of social protection. It is based on social reporting done by the Member States in the context of the National Social Reports. A thematic section is dedicated to youth exclusion as one of the foremost challenges to a social Europe arising from the economic crisis.
This publication is available in electronic format in English.

12/01/2015

Proponowane podejście do pomiaru wpływu społecznego  (12/01/2015)

Catalog N. : KE-04-14-665-PL-N

Środki pieniężne inwestowane w przedsiębiorstwa społeczne powinny być efektywnie wykorzystywane w celu wypełnienia ich misji społecznej. W sytuacjach, gdy mamy do czynienia z finansowaniem ze środków publicznych, wykazywane muszą być efektywne wyniki lub zaoszczędzone środki. Z tego względu potrzebny jest konsekwentny sposób pomiaru wpływu społecznego. W październiku 2012 r. grupa ekspertów ds. przedsiębiorczości społecznej GECES powołała ekspercką podgrupę ds. pomiaru wpływu społecznego, mającą doradzać w sprawie metodologii,
które mogłyby zostać zastosowane w europejskim sektorze przedsiębiorstwa społecznego. Ma to pomóc osobom zarządzającym funduszami społecznymi zdecydować, czy należy zainwestować w określone przedsiębiorstwo oraz umożliwić inwestorom i podmiotom udzielającym dotacji sprawdzenie, czy przedsiębiorstwo, które wsparli, osiągnęło zamierzone cele społeczne. Jednak nie są to jedyne zastosowania tego rozwiązania — będzie ich więcej zarówno na poziomie wewnętrznym, jak i zewnętrznym. W niniejszej publikacji przedstawiono proponowane podejścia do pomiaru wykorzystywanego do oceny i monitorowania.
Niniejsza publikacja jest dostępna w wersji elektronicznej w języku angielskim, francuskim, włoskim, niemieckim, polskim i hiszpańskim.

    Podziel się

  • Twitter Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Google+