Ścieżka nawigacji

Katalog publikacji

09/08/2012

Wkład UE w propagowanie aktywnego starzenia się i solidarności między pokoleniami

Wkład UE w propagowanie aktywnego starzenia się i solidarności między pokoleniami

Niniejsza broszura przedstawia wkład UE w program aktywnego starzenia się i pokazuje, że UE jest pod tym względem silnym partnerem. Celem strategicznym jest zainspirowanie wszystkich państw członkowskich do intensywniejszego promowania aktywnego starzenia się, aby solidarność międzypokoleniowa pomyślnie przeszła próbę starzejącego się społeczeństwa. Niniejsza publikacja jest dostępna w formie drukowanej we wszystkich językach urzędowych UE.

Pobierz w formacie PDF
Pobrano razy: 71664
Catalog N. : KE-32-12-224-PL-C

Dostępne w