Ścieżka nawigacji

Katalog publikacji

Niektóre publikacje mogą być dostępne jedynie w językach: angielskim, francuskim i niemieckim.

09/08/2012

Wkład UE w propagowanie aktywnego starzenia się i solidarności między pokoleniami  (09/08/2012)

Catalog N. :KE-32-12-224-PL-C

Wkład UE w propagowanie aktywnego starzenia się i solidarności między pokoleniami

Niniejsza broszura przedstawia wkład UE w program aktywnego starzenia się i pokazuje, że UE jest pod tym względem silnym partnerem. Celem strategicznym jest zainspirowanie wszystkich państw członkowskich do intensywniejszego promowania aktywnego starzenia się, aby solidarność międzypokoleniowa pomyślnie przeszła próbę starzejącego się społeczeństwa. Niniejsza publikacja jest dostępna w formie drukowanej we wszystkich językach urzędowych UE.