Ścieżka nawigacji

Katalog publikacji

Niektóre publikacje mogą być dostępne jedynie w językach: angielskim, francuskim i niemieckim.

17/07/2012

Instrument mikrofinansowy Progress - Portrety przedsiębiorców  (17/07/2012)

Catalog N. :KE-32-12-231-PL-C

Instrument mikrofinansowy Progress - Portrety przedsiębiorców

Celem wdrożonego w 2010 r. europejskiego instrumentu mikrofinansowego Progress jest ułatwienie dostępu do mikrofinansowania w całej Europie. Mikrofinansowanie jest podstawowym narzędziem służącym pobudzeniu wzrostu – daje szansę zrealizowania ambicji ludziom, którzy w przeciwnym wypadku, być może, nie mieliby możliwości zostać przedsiębiorcami. W ulotce na temat instrumentu mikrofinansowego Progress ogólnie omówiono sposoby wspierania przez tę inicjatywę zatrudnienia i włączenia społecznego w Europie oraz wskazano, jak można ubiegać się o mikrokredyt. Zaprezentowano w niej też portrety przedsiębiorców z całej Europy, którzy odnieśli już korzyści dzięki instrumentowi mikrofinansowemu. Ulotka jest dostępna w wersji drukowanej w 22 językach urzędowych UE, a w wersji elektronicznej w języku irlandzkim.