Ścieżka nawigacji

Katalog publikacji

Niektóre publikacje mogą być dostępne jedynie w językach: angielskim, francuskim i niemieckim.

09/08/2012

Wkład UE w propagowanie aktywnego starzenia się i solidarności między pokoleniami  (09/08/2012)

Catalog N. :KE-32-12-224-PL-C

Niniejsza broszura przedstawia wkład UE w program aktywnego starzenia się i pokazuje, że UE jest pod tym względem silnym partnerem. Celem strategicznym jest zainspirowanie wszystkich państw członkowskich do intensywniejszego promowania aktywnego starzenia się, aby solidarność międzypokoleniowa pomyślnie przeszła próbę starzejącego się społeczeństwa. Niniejsza publikacja jest dostępna w formie drukowanej we wszystkich językach urzędowych UE.

21/03/2012

Jaką chcemy mieć starość? Kampania na rzecz społeczeństwa przyjaznego dla osób starszych i młodych  (21/03/2012)

Catalog N. :KE-30-11-406-PL-C

Europejski Rok na rzecz Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 ma na celu zwiększenie świadomości na temat wkładu osób starszych w życie społeczeństwa i sposobów wspierania ich roli w społeczeństwie. Obchody te mają zachęcić i zmobilizować polityków i innych ważnych interesariuszy na wszystkich poziomach do podejmowania działań na rzecz tworzenia lepszych warunków aktywnego starzenia się i wspierania solidarności pomiędzy pokoleniami. Publikacja jest dostępna w wersji drukowanej we wszystkich językach urzędowych UE oraz w języku islandzkim.

    Podziel się

  • Twitter Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Google+