Ścieżka nawigacji

Ciekawe publikacje

 • 09/08/2012

  Wkład UE w propagowanie aktywnego starzenia się i solidarności między pokoleniami

  Niniejsza broszura przedstawia wkład UE w program aktywnego starzenia się i pokazuje, że UE jest pod tym względem silnym partnerem. Celem strategicznym jest zainspirowanie wszystkich państw członkowskich do intensywniejszego promowania aktywnego starzenia się, aby solidarność międzypokoleniowa pomyślnie przeszła próbę starzejącego się społeczeństwa. Niniejsza publikacja jest dostępna w formie drukowanej we wszystkich językach urzędowych UE.

 • 18/04/2012

  Social Agenda 29 - Ageing society - Time for action

  2012 being the European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations, Social Agenda issue 29 devotes a special feature to this event. This issue also presents key policy documents which the European Commission recently adopted, on how to concretely achieve a job-rich recovery, keep pensions adequate, safe and sustainable, and anticipate and prepare company restructuring. Further subjects include an EU-funded project on how to boost inclusive entrepreneurship, a cross-border social security coordination project and the social dimension of the Europe 2020 Strategy. On top of regular items, this issue features an interview with Lieve Fransen, European Commission Director for Social Policies and Europe 2020. Social Agenda is available in English, French and German.

 • 21/03/2012

  Jaką chcemy mieć starość? Kampania na rzecz społeczeństwa przyjaznego dla osób starszych i młodych

  Europejski Rok na rzecz Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 ma na celu zwiększenie świadomości na temat wkładu osób starszych w życie społeczeństwa i sposobów wspierania ich roli w społeczeństwie. Obchody te mają zachęcić i zmobilizować polityków i innych ważnych interesariuszy na wszystkich poziomach do podejmowania działań na rzecz tworzenia lepszych warunków aktywnego starzenia się i wspierania solidarności pomiędzy pokoleniami. Publikacja jest dostępna w wersji drukowanej we wszystkich językach urzędowych UE oraz w języku islandzkim.