Ścieżka nawigacji

Katalog publikacji

Niektóre publikacje mogą być dostępne jedynie w językach: angielskim, francuskim i niemieckim.

17/03/2011

Nowe przepisy dotyczące europejskich rad zakładowych - Wgląd w zagadnienia dyrektywy 2009/38/WE  (17/03/2011)

Catalog N. :KE-31-11-034-PL-C

Nowe przepisy dotyczące europejskich rad zakładowych - Wgląd w zagadnienia dyrektywy 2009/38/WE

Europejskie rady zakładowe (ERZ) to organy, za pośrednictwem których centralne kierownictwo dostarcza europejskim pracownikom informacje i prowadzi z nimi konsultacje na temat rozwoju przedsiębiorstwa i istotnych decyzji. Dyrektywa 2009/38/WE wzmacnia prawa pracowników do ponadnarodowego informowania i konsultowania oraz wspiera tworzenie europejskich rad zakładowych. Niniejsza broszura opisuje najważniejsze funkcje tych rad oraz cele dyrektywy. Wyjaśnia nowe przepisy dotyczące tworzenia i funkcjonowania europejskich rad zakładowych oraz rolę przedstawicieli pracowników, procedury negocjacji i harmonogram wdrażania. Opisuje pojęcia informowania i konsultowania oraz aspekty związane z dostosowaniem i ciągłością ERZ. Określa ponadto dodatkowe informacje, metody promowania i źródła finansowania, a także wskazuje punkty kontaktowe. Niniejsza publikacja jest dostępna w formie drukowanej we wszystkich językach urzędowych UE.