Ścieżka nawigacji

Katalog publikacji

Niektóre publikacje mogą być dostępne jedynie w językach: angielskim, francuskim i niemieckim.

27/09/2011

Program PROGRESS w działaniu: Wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej 2007–2013  (27/09/2011)

Catalog N. :KE-30-11-242-PL-C

Program PROGRESS w działaniu: Wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej 2007–2013

PROGRESS (2007-2013) jest programem Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej, ustanowionym w celu finansowego wsparcia wdrażania strategii „Europa 2020”. Niniejsza publikacja prezentuje krótko- i długoterminowe cele programu. Opisuje także, w jaki sposób program ten wspiera rozwój i koordynację europejskiej polityki zatrudnienia i solidarności społecznej, a także angażuje różne zainteresowane strony w tworzenie polityki na szczeblu unijnym i krajowym. Niniejsza publikacja jest dostępna w formie drukowanej we wszystkich językach urzędowych UE.