Ścieżka nawigacji

Katalog publikacji

31/05/2011

Stosunki między pracownikami a pracodawcami w Europie w 2010 r. - Streszczenie

Stosunki między pracownikami a pracodawcami w Europie w 2010 r. - Streszczenie

Sprawozdanie „Stosunki pracy w Europie w 2010 r.” zawiera przegląd wydarzeń mających związek z relacjami między pracownikami, pracodawcami oraz przedstawicielami obu tych grup w okresie 2008–2010. W streszczeniu sprawozdania zawarto podstawowe informacje na temat skutków kryzysu gospodarczego oraz roli partnerów społecznych w jego pokonywaniu. Ponadto opisano siedem rozdziałów sprawozdania. Dotyczą one tendencji w zakresie stosunków pracy w Europie, opinii partnerów społecznych na temat kryzysu oraz ich reakcji na ten kryzys, uelastycznienia wynagrodzeń oraz płac minimalnych, stosunków pracy i przejścia do gospodarki niskoemisyjnej, a także rozwoju dialogu społecznego i zmian w prawie UE w okresie 2008–2010. Streszczenie jest dostępne w formacie elektronicznym we wszystkich językach urzędowych UE, natomiast pełna wersja sprawozdania jest dostępna w języku angielskim, w wersji drukowanej (ISBN 978-92-79-17861-0).

Pobierz w formacie PDF
Pobrano razy: 31019
Catalog N. : KE-AV-10-001-PL-N

Dostępne w