Ścieżka nawigacji

Katalog publikacji

Niektóre publikacje mogą być dostępne jedynie w językach: angielskim, francuskim i niemieckim.

15/04/2010

Prywatne programy emerytalne - Ich wkład w trwały system odpowiednich emerytur  (15/04/2010)

Catalog N. :KE-32-10-215-PL-N

Prywatne programy emerytalne - Ich wkład w trwały system odpowiednich emerytur

Reformowanie systemów emerytalnych wciąż trwa. Państwa członkowskie stoją w obliczu wyzwania, jakim jest starzenie się społeczeństwa, co powoduje znaczne obciążenie obecnych systemów emerytalnych. W niniejszej broszurze omówiono rosnące znaczenie prywatnie zarządzanych kapitałowych programów emerytalnych. Broszura jest dostępna w postaci drukowanej w języku angielskim, francuskim i niemieckim oraz w postaci elektronicznej we wszystkich językach urzędowych UE.

    Podziel się

  • Twitter Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Google+