Ścieżka nawigacji

Katalog publikacji

15/04/2010

Prywatne programy emerytalne - Ich wkład w trwały system odpowiednich emerytur

Prywatne programy emerytalne - Ich wkład w trwały system odpowiednich emerytur

Reformowanie systemów emerytalnych wciąż trwa. Państwa członkowskie stoją w obliczu wyzwania, jakim jest starzenie się społeczeństwa, co powoduje znaczne obciążenie obecnych systemów emerytalnych. W niniejszej broszurze omówiono rosnące znaczenie prywatnie zarządzanych kapitałowych programów emerytalnych. Broszura jest dostępna w postaci drukowanej w języku angielskim, francuskim i niemieckim oraz w postaci elektronicznej we wszystkich językach urzędowych UE.

Download the pdf
Pobrano razy: 53679
Catalog N. : KE-32-10-215-PL-N

Dostępne w