Ścieżka nawigacji

Katalog publikacji

29/03/2010

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego – Twoje prawa w innych państwach Unii Europejskiej - Wydanie uaktualnione 2010

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego – Twoje prawa w innych państwach Unii Europejskiej - Wydanie uaktualnione 2010

Niniejszy przewodnik stanowi aktualizację publikacji Przepisy prawa wspólnotowego w dziedzinie zabezpieczenia społecznego (KE-64-04-022-PL-C, ISBN 92-79-00006-3). Zawiera zaktualizowane informacje dla mobilnych Europejczyków, pozwalające im poznać swoje prawa w dziedzinie zabezpieczenia społecznego w innych państwach członkowskich UE. W przewodniku przedstawiono szczegółowe informacje na temat przepisów UE dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i wyjaśnienia dotyczące praw pracownika, turysty, studenta, osoby bezrobotnej lub innej osoby nieaktywnej zawodowo, emeryta, rencisty oraz obywatela państwa trzeciego. Niniejsza publikacja jest dostępna w formie drukowanej we wszystkich językach urzędowych UE.

Pobierz w formacie PDF
Pobrano razy: 218663
Catalog N. : -30-09-237-PL-C został zastąpiony uaktualnioną wersją KE-31-10-688-PL-C z dnia 15 kwietnia 2011 r.

Dostępne w