Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Catalogus van publicaties

19/08/2013

Etiketten van chemische producten veranderen: gevolgen voor de bescherming van werknemers

Etiketten van chemische producten veranderen: gevolgen voor de bescherming van werknemers

In de komende jaren zullen chemische producten in de EU worden ingedeeld naargelang hun gevaren, en dat op basis van de CLP-verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen. Dat zal veranderingen teweegbrengen in de informatie verstrekt aan gebruikers van chemische stoffen via de etiketten en de veiligheidsinformatiebladen (VIB’s). Wie met chemische stoffen werkt, moet leren omgaan met die veranderingen, en dit document dient hierbij als praktisch richtsnoer. Het biedt concrete uitleg over de invloed van de veranderingen op uw verantwoordelijkheden voortvloeiend uit diverse EU-richtlijnen ter bescherming van werknemers (richtlijn chemische agentia, richtlijn carcinogene en mutagene agentia, richtlijn veiligheidssignalering, richtlijn zwangere werkneemsters en richtlijn bescherming van jongeren op het werk).

Downloaden in PDF-formaat
Downloads: 39524
Catalog N. : KE-30-13-227-NL-C

Verkrijgbaar bij