Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Catalogus van publicaties

16/01/2013

De bestrijding van kinderarmoede via maatregelen ter bevordering van de socioculturele participatie van de cliënten van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn - België, 20-21 september 2012

De bestrijding van kinderarmoede via maatregelen ter bevordering van de socioculturele participatie van de cliënten van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn - België, 20-21 september 2012

Inspanningen om kinderarmoede en sociale uitsluiting te bestrijden zijn een cruciale investering in de toekomst en dragen rechtstreeks bij aan de Europa 2020-strategie. Dit rapport is een samenvatting van de belangrijkste conclusies van de Peer Review over socioculturele participatie als onderdeel van de strategische aanpak van kinderarmoede (Brussel, 20-21 september 2012). De Belgische federale overheid trad op als gastland van de Peer Review en stelde een reeks maatregelen voor die personen met een laag inkomen de kans geven om deel te nemen aan socioculturele activiteiten. Daarnaast namen ook vertegenwoordigers van tien Europese landen, de Europese Commissie en stakeholders deel aan de Peer Review. Deze publicatie is beschikbaar online in het Engels, Frans, Duits en Nederlands.

Downloaden in PDF-formaat
Downloads: 5467
Catalog N. : KE-BF-12-001-NL-N

Verkrijgbaar bij