Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Catalogus van publicaties

N.B. Sommige publicaties zijn alleen in het Engels, Frans en Duits beschikbaar. 

09/08/2012

De bijdrage die de EU levert aan actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties  (09/08/2012)

Catalog N. :KE-32-12-224-NL-C

In deze brochure wordt uiteengezet welke bijdrage de EU levert aan de agenda voor actief ouder worden en wordt aangetoond dat de EU in dit opzicht een sterke partner is. Het doel is om te inspireren tot nog vastberadener inspanningen in alle lidstaten om actief ouder worden te stimuleren en er daarbij voor te zorgen dat de solidariteit tussen de generaties de toets der vergrijzing kan doorstaan. Deze publicatie is beschikbaar op papier in alle offi ciële talen van de EU.

21/03/2012

Hoe willen we ouder worden? Campagne voeren voor een betere samenleving voor jong en oud  (21/03/2012)

Catalog N. :KE-30-11-406-NL-C

Het Europees Jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties 2012 wil bewustwording kweken voor de bijdrage van ouderen aan de samenleving en hoe dit ondersteund kan worden. Het streven is erop gericht beleidsmakers en de belangrijkste betrokken partijen op alle niveaus te stimuleren en te mobiliseren om actie te ondernemen ten einde betere kansen voor actief ouder worden te scheppen en de solidariteit tussen de generaties te versterken. Deze publicatie is beschikbaar in gedrukte vorm in alle officiële EU-talen, alsook in het IJslands.