Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Catalogus van publicaties

05/01/2012

Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering in actie

Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering in actie

Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) cofinanciert maatregelen om werknemers die het slachtoffer werden van massale afvloeiingen in één enkele sector of één enkel bedrijf, binnen eenzelfde of twee aangrenzende regio's, te helpen een nieuwe baan te vinden. Deze brochure geeft achtergrondinformatie over EFG-acties in vijf EU-lidstaten. Het omvat tevens interviews met mensen die voordeel hebben gehaald uit de maatregelen of betrokken zijn geweest in de tenuitvoerlegging ervan. Deze publicatie is beschikbaar op papier in het Engels, Frans en Duits en in een elektronische versie in alle officiële talen van de EU.

Downloaden in PDF-formaat
Downloads: 21690
Catalog N. : KE-31-11-404-NL-C

Verkrijgbaar bij