Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Catalogus van publicaties

N.B. Sommige publicaties zijn alleen in het Engels, Frans en Duits beschikbaar. 

27/09/2011

Progress in actie: het EU-programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke solidariteit 2007-2013  (27/09/2011)

Catalog N. :KE-30-11-242-NL-C

Progress in actie: het EU-programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke solidariteit 2007-2013

PROGRESS (2007-2013) is het EU-programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke solidariteit, dat is opgericht om financiële ondersteuning te bieden als bijdrage tot de uitvoering van de Europa 2020-strategie. Deze publicatie vat de lange- en kortetermijndoelstellingen van het programma samen en geeft verscheidene voorbeelden van hoe het programma de ontwikkeling en coördinatie van het werkgelegenheids- en sociaal beleid van Europa steunt en hoe verschillende belangstellende partijen betrokken zijn bij de beleidsvorming op EU- en nationaal niveau. Deze publicatie is beschikbaar op papier in alle officiële talen van de EU.