Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Catalogus van publicaties

28/01/2011

Sociaal kopen - Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen

Sociaal kopen - Gids voor de inachtneming van sociale overwegingen bij overheidsaanbestedingen

Overheidsopdrachten maken ongeveer 17% van het bruto binnenlands product van de EU uit en hebben dus een aanzienlijke invloed op bijvoorbeeld sociaal beleid. Met haar handboek voor maatschappelijk verantwoordelijke overheidsopdrachten wil de Europese Commissie deze invloed nog vergroten door (a) de aanbestedende diensten bewust te maken van de voordelen van goederen en diensten die positieve sociale effecten hebben en (b) uit te leggen welke mogelijkheden het huidig wettelijk kader binnen de EU biedt om sociale overwegingen in overheidsopdrachten te integreren. Het handboek definieert maatschappelijk verantwoordelijke overheidsopdrachten en legt vervolgens uit wat de voordelen ervan zijn. De relatie tussen maatschappelijk verantwoordelijke overheidsopdrachten en het Europees sociaal model wordt bekeken, net als wat op wettelijk en beleidsniveau binnen de Unie wordt ondernomen op dit gebied. Het handboek biedt ook een strategie voor maatschappelijk verantwoordelijke overheidsopdrachten en legt uit hoe behoeften herkend en aanbestedingsprocedures gepland kunnen worden. In het handboek wordt ook uitgelegd hoe op wettelijk gebied sociale overwegingen in de verschillende fasen van de aanbestedingsprocedure kunnen worden geïntegreerd (van het vastleggen van het bestek en de selectiecriteria tot het gunnen van contracten en opvolgen van prestaties). Er worden nationale voorbeelden opgenomen om verschillende stappen van het proces te illustreren. Deze publicatie is beschikbaar op papier in alle officiële talen van de EU.

Lees tevens: Groen kopen! – Een handboek inzake milieuvriendelijke Overheidsopdrachten

Downloaden in PDF-formaat
Downloads: 195134
Catalog N. : KE-32-10-584-NL-C

Verkrijgbaar bij