Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Catalogus van publicaties

28/07/2011

De sociale dimensie van de Europa 2020-strategie : Verslag van het Comité voor sociale bescherming (2011) - Samenvatting

De sociale dimensie van de Europa 2020-strategie : Verslag van het Comité voor sociale bescherming (2011) - Samenvatting

Het C omité voor sociale bescherming (CSB), een beleidsforum voor lidstaten en de Europese Commissie, heeft zijn verslag over de sociale dimensie van de Europa 2020-strategie voor 2011 opgesteld. Deze folder geeft een samenvatting van het verslag, met een introductie van het werk van het CSB, een beschrijving van de doelstellingen inzake armoede en sociale uitsluiting in de EU, en een analyse van de stand van zaken en tendensen op dit gebied. Dan volgt een onderzoek naar de beleidslijnen voor armoedebestrijding en -preventie en een overzicht van de belangrijkste boodschappen die door het CSB zijn aangenomen. Bovendien worden geselecteerde nationale programma’s en EU-instrumenten om armoede en sociale exclusie te bestrijden uitgewerkt. Deze publicatie is beschikbaar op papier in alle offi ciële talen van de EU.

Downloaden in PDF-formaat
Downloads: 50687
Catalog N. : KE-BB-11-001-NL-C

Verkrijgbaar bij