Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Katalgu tal-pubblikazzjonijiet

Jekk jogħġbok innota li xi pubblikazzjonijiet huma disponibbli bl-Ingliż, bil-Franċiż u bil-Ġermaniż biss.

09/08/2013

Chemicals at work – a new labelling system - Guidance to help employers and workers to manage the transition to the new classification, labelling and packaging system.  (09/08/2013)

Catalog N. : KE-30-13-226-EN-C

Over the next few years, new legislation known as the CLP regulation is changing how chemical products are classified to identify hazards, and how this information is communicated on labels and safety data sheets (SDSs). This document is intended to provide practical guidance to employers and workers on how the directly acting CLP regulation (Regulation (EC) No 1272/2008 on the Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) will affect the following worker protection directives: • chemical agents directive (98/24/EC); • carcinogens and mutagens directive (2004/37/EC); • safety signs directive (92/58/EEC); • pregnant workers directive (92/85/EEC); • young people at work directive (94/33/EC). These directives have been implemented in the national legislation of each Member State. Information on this legislation and general guidance on how to comply will normally be available from the authorities responsible for occupational health and safety in each Member State. This publication is available in printed format in English, French and German.

Iktar dwar dan is-suġġett Iktar dwar dan is-suġġett

Ordna mis-sit [EU Bookshop] Ordna mis-sitEU bookshop

pdf Niżżel il-PDF

Deutsch English français

Materjal li tista' tniżżel:4406

Pubblikazzjonijiet relatati

19/12/2012

Minimising chemical risk to workers' health and safety through substitution  (19/12/2012)

Catalog N. : KE-30-12-758-EN-N

This report presents the results of a study on the practical implementation of substitution of hazardous chemicals, as an occupational health and safety risk management measure, in workplaces across the EU. Funded by DG Employment, Social Affairs and Inclusion, the publication examines if there is a need for an EU-wide common guidance on substitution, with results indicating that such a document would be welcome. It recognises that various approaches to substitution – as well as challenges to these approaches – exist, and there-fore the bulk of the report focuses on developing a common approach to substitution and presenting it as a guidance document. This publication is available in electronic format in English.

Iktar dwar dan is-suġġett Iktar dwar dan is-suġġett

Ordna mis-sit [EU Bookshop] Ordna mis-sitEU bookshop

pdf Niżżel il-PDF

English

Materjal li tista' tniżżel:1991

Pubblikazzjonijiet relatati

11/06/2012

Protecting health and safety of workers in agriculture, livestock farming, horticulture and forestry  (11/06/2012)

Catalog N. : KE-31-11-450-EN-C

This non-binding guide provides information and examples of good practice in connection with the implementation of health and safety directives, together with other necessary elements such as explanations and practical examples of the hazards and risks during all stages of farming, horticulture and forestry work. This guide is designed to help all stakeholders, in particular farmers, supervisors (especially in SMEs), employers, workers and their representatives, and others, to implement directives and to properly manage the prevention of risks due to work. This guide also contains a summary of the various EU directives, references and bibliography of information providers, a glossary, a list of key questions and a list by topic, a table of practical examples and a general table of the duties of the stakeholders. This guide contains various examples of good practice which have either been selected from the guides existing in the EU Member States or specially designed for this guide. This publication is available in printed format in English, French and German.

Iktar dwar dan is-suġġett Iktar dwar dan is-suġġett

Ordna mis-sit [EU Bookshop] Ordna mis-sitEU bookshop

pdf Niżżel il-PDF

Deutsch English français

Materjal li tista' tniżżel:3325

Pubblikazzjonijiet relatati

14/10/2011

Riskji għas-saħħa u s-sigurtà fuq ix-xogħol fis-settur tal-kura tas-saħħa  (14/10/2011)

Catalog N. : KE-31-11-047-MT-N

L-għan ewlieni ta’ din il-gwida hija li tippreżenta għarfien tekniku u xjentifiku aġġornat dwar il-prevenzjoni tal-aktar riskji sinifikanti fil-kura tas-saħħa, speċjalment riskji bijoloġiċi, muskoloskeletali, psikosoċjali u kimiċi, u biex tappoġġja l-implimentazzjoni tad-direttivi tal-Unjoni Ewropea rilevanti fis-seħħ. F’din il-gwida huma deskritti u kkjarifikati l-istrumenti prattiċi biex jappoġġjaw lil dawk li jħaddmu fl-identifikazzjoni tar-riskji għas-saħħa u s-sigurtà tal-impjegati tagħhom u biex jiggwidawhom fl-implimentazzjoni ta’ miżuri preventivi fil-faċilitajiet talkura tas-saħħa tagħhom. Din il-pubblikazzjoni hi disponibbli f’format stampat bl-Ingliż, bil-Franċiż u bil-Ġermaniż u f’format elettroniku fil-lingwi uffiċjali l-oħra kollha tal-UE. Il-links f'din il-pubblikazzjoni kienu korretti meta tlesta l-manuskritt.

Iktar dwar dan is-suġġett Iktar dwar dan is-suġġett

Ordna mis-sit [EU Bookshop] Ordna mis-sitEU bookshop

pdf Niżżel il-PDF

български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska

Materjal li tista' tniżżel:38855

Pubblikazzjonijiet relatati

29/04/2011

Gwida mhux vinkolanti dwar prattika tajba għall-implimentazzjoni tad-Direttiva 2006/25/KE (Radjazzjoni Ottika Artifiċjali)  (29/04/2011)

Catalog N. : KE-30-10-384-MT-N

Ħafna postijiet tax-xogħol fihom sorsi ta’ radjazzjoni ottika artifiċjali u d-Direttiva 2006/25/KE tistabbilixxi l-ħtiġijiet minimi ta’ saħħa u sigurtà li jirrigwardaw l-espożizzjoni tal-ħaddiema għal sorsi ta’ dan it-tip. Il-gwida mhux vinkolanti ta’ prattika tajba għall-implimentazzjoni tad-Direttiva 2006/25/KE tal-Kummissjoni Ewropea tidentifika applikazzjonijiet li jippreżentaw riskju minimu, u tipprovdi gwida rigward applikazzjonijiet oħra. Din tippreżenta metodoloġija ta’ valutazzjoni u tiddefinixxi miżuri għat-tnaqqis tal-perikli u għall-ikkontrollar ta’ effetti negattivi fuq is-saħħa. Din il-pubblikazzjoni hija disponibbli f'format stampat bl-Ingliż, bil-Franċiż u bil-Ġermaniż, u f'format elettroniku fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE. It-test huwa disponibbli wkoll fuq CD fi 22 lingwa differenti (Numru tal-katalogu: KE-32-11-704-1X-Z, ISBN 978-92-79-19829-8).

Iktar dwar dan is-suġġett Iktar dwar dan is-suġġett

Ordna mis-sit [EU Bookshop] Ordna mis-sitEU bookshop

pdf Niżżel il-PDF

български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska

Materjal li tista' tniżżel:25482

Pubblikazzjonijiet relatati

17/03/2011

Regoli ġodda għal Kunsilli tax-Xogħlijiet Ewropej - Tagħrif dwar id-Direttiva 2009/38/KE  (17/03/2011)

Catalog N. : KE-31-11-034-MT-C

Il-Kunsilli tax-Xogħlijiet Ewropej (EWC) huma korpi li permezz tagħhom l-amministrazzjoni ċentrali tgħarraf u twettaq konsultazzjoni mal-impjegati Ewropej ta’ impriżi rigward il-progress u deċiżjonijiet importanti. Id-Direttiva 2009/38/KE ssaħħaħ id-dritt tal-impjegati għall-informazzjoni u l-konsultazzjoni transnazzjonali, u tappoġġja l-ħolqien ta’ EWC. Dan il-fuljett jiddeskrivi l-karatteristiċi ewlenin tal-EWC u l-għanijiet tad-Direttiva. Fih jiġu spjegati d-dispożizzjonijiet il-ġodda li jirrigwardaw it-twaqqif u l-operat ta’ EWC, kif ukoll ir-rwol tar-rappreżentanti tal-impjegati, il-proċeduri ta’ negozjar u l-iskeda ta’ implimentazzjoni. Il-fuljett jispjega wkoll kunċetti ta’ informazzjoni u konsultazzjoni, u aspetti relatati mal-adattament u l-kontinwità ta’ EWC. Fl-aħħarnett, fih jiġu indikati wkoll sorsi oħra ta’ informazzjoni, promozzjoni u finanzjament, kif ukoll punti ta’ kuntatt. Din il-pubblikazzjoni hi disponibbli f’format stampat fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE.

Iktar dwar dan is-suġġett Iktar dwar dan is-suġġett

Ordna mis-sit [EU Bookshop] Ordna mis-sitEU bookshop

pdf Niżżel il-PDF

български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba Gaeilge magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska

Materjal li tista' tniżżel:25687

Pubblikazzjonijiet relatati

17/03/2011

Gwida mhux vinkolanti għal prattika tajba għall-fehim u l-implimentazzjoni tad-Direttiva 92/57/KEE “Postijiet ta’ Kostruzzjoni”  (17/03/2011)

Catalog N. : KE-30-10-351-MT-C

Din il-gwida mhux vinkolattiva tagħti informazzjoni prattika għall-fehim u l-implimentazzjoni tad-Direttiva 92/57/KEE dwar il-ħtiġiet minimi ta’ sigurtà u saħħa li għandhom jiġu implimentati f’postijiet ta’ kostruzzjoni temporanji jew mobbli. Billi tispjega d-Direttiva u tagħti suġġerimenti u eżempji ta’ prattika tajba, hija timmira li tgħin lill-partijiet kollha involuti fil-kostruzzjoni, inkluż klijenti, sorveljaturi tal-proġetti, disinjaturi, koordinaturi, kuntratturi u impjegaturi oħra, ħaddiema, fornituri u oħrajn, floqsma li ġejjin: • fil-fehim u l-implimentazzjoni tal-prinċipji ġenerali ta’ prevenzjoni (Kapitolu 1); • fil-fehim tar-rekwiżiti tas-saħħa u s-sigurtà tad-Direttiva, inkluż meta u għal xiex tapplika, id-dmirijiet u l-irwoli ta’ dawk b’interess u d-dokumentazzjoni li hija meħtieġa (Kapitolu 2); • billi tidentifika xi perikoli u riskji tipiċi matul xogħol tal-kostruzzjoni (Kapitolu 3); • fil-ġestjoni tar-riskji għal sakemm idumu l-proġetti tal-kostruzzjoni, mit-tħejjija tal-proġett, waqt il-kostruzzjoni, u fil-fażi ta’ wara l-kostruzzjoni (Kapitolu 4); u • billi tagħti fil-qosor id-dmirijiet ta’ dawk b’interess skont il-fażijiet (Kapitolu 5). Din il-pubblikazzjoni hi disponibbli f’format stampat bl-Ingliż, bil-Franċiż u bil-Ġermaniż u f’format elettroniku fil-lingwi uffiċjali l-oħra kollha tal-UE. CD li fiha 22 verżjoni lingwistika (Numru tal-katalgu: KE-31-11-011-1X-Z, ISBN 978-92-79-19096-4) hija disponibbli wkoll.

Iktar dwar dan is-suġġett Iktar dwar dan is-suġġett

Ordna mis-sit [EU Bookshop] Ordna mis-sitEU bookshop

pdf Niżżel il-PDF

български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska

Materjal li tista' tniżżel:23132

Pubblikazzjonijiet relatati